LuatVietnam

blue-check Các thủ tục đăng ký hộ tịch tại TP. HCM (áp dụng từ 10/5/2023)

Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của UBND TP. HCM về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp (121 trang)
Posted: 22/5/2023 9:58:29 AM | Latest updated: 23/5/2023 2:30:33 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn 33 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hộ tịch (trong đó có 01 thủ tục mới và 32 thủ tục được sửa đổi) áp dụng tại TP. HCM, bao gồm: xác nhận thông tin hộ tịch; đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký nhận cha - mẹ - con... có yếu tố nước ngoài; cải chính hộ tịch; đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký nhận cha - mẹ - con... giữa các công dân trong nước; đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn lưu động; đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ nội dung công bố cho các thủ tục có thứ tự A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6, A1.7, A1.8, A1.9, A1.10, A1.11, A1.12, A2.1, A2.2, A2.3, A2.4, A2.5, A2.6, A2.7, A2.8, A2.9, A2.10, A2.11, A2.12, A2.13, A2.14, A2.15, B1.1, B2.1, B2.2, B2.3, B3.1 được ban hành kèm theo Quyết định số 3291/QĐ-UBNDstatus2 ngày 10/9/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 10-May-2023
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hộ tịch

blue-check Các trường học không được phép đòi hộ khẩu khi làm thủ tục nhập học
blue-check Các thủ tục đăng ký hộ tịch tại TP. HCM (áp dụng từ 10/5/2023)
blue-check 36 thủ tục mới về đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn, nhận cha mẹ con
blue-check Quy trình liên thông điện tử về đăng ký khai sinh, khai tử
blue-check Thủ tướng yêu cầu các địa phương không được đòi hộ khẩu khi giải quyết TTHC
blue-check [Dự thảo] Luật Căn cước công dân (sửa đổi 2023)
blue-check 05 trường hợp xử lý dữ liệu cá nhân không cần chủ dữ liệu đồng ý English attachment
blue-check Quy trình cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình tại Hà Nội
blue-check Thủ tục mới về trích lục hộ tịch, đăng ký hành nghề luật sư tại Hà Nội
blue-check Bãi bỏ quy định về hộ khẩu khi đăng ký khai sinh
blue-check Lệ phí đăng ký cư trú từ 5/2/2023
blue-check Các thủ tục mới về đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử
blue-check Có được cải chính năm sinh trong giấy khai sinh?
blue-check Tài khoản định danh điện tử có giá trị sử dụng như CCCD và hộ chiếu
blue-check Đăng ký hộ tịch trực tuyến tạm thời vẫn phải nộp giấy xác nhận nơi cư trú
blue-check Các loại giấy tờ có thể sử dụng thay thế sổ hộ khẩu
blue-check Khi nào được cấp giấy khai sinh điện tử?
blue-check Về việc cấp giấy tờ hộ tịch điện tử trong thời gian chờ số hóa Sổ hộ tịch
blue-check Những cách kiểm tra thông tin cư trú thay cho sổ hộ khẩu
blue-check Lưu ý khi đăng ký khai tử cho người mất đã lâu