LuatVietnam

blue-check Các thủ tục mới trong lĩnh vực chăn nuôi

Quyết định số 2732/QĐ-BNN-CN ngày 19/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (105 trang)
Posted: 20/7/2022 12:35:07 PM | Latest updated: 25/7/2022 8:28:38 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5505
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn 04 thủ tục mới được quy định tại Nghị định số 46/2022/NĐ-CP, bao gồm:

1. Công nhận kết quả khảo nghiệm sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi

2. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi

3. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi

4. Cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi có chứa chất mới để khảo nghiệm, nghiên cứu khoa học, trưng bày

Ngoài ra, Quyết định đồng thời sửa đổi một số thủ tục về đăng ký kiểm tra chất lượng; miễn giảm kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi trang trại quy mô lớn.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ các nội dung tại Phần I (Danh mục thủ tục hành chính): Số thứ tự 3, 4, 5, 6 Phần A Mục 1; số thứ tự 8, 9 Mục 2 và số thứ tự 1, 2, 3, 4 Phần B Mục 1; Các nội dung tại Phần II (Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính): Số thứ tự 5, 6, 12, 13, 14, 15 Phần A và số thứ 1, 2, 3, 4 Phần B được quy định tại Quyết định số 823/QĐ-BNN-CNstatus2 ngày 16/3/2020.

Bãi bỏ các nội dung công bố có số thứ tự 64, 65 Phần A (Thủ tục hành chính cấp trung ương; số thứ tự 100, 101, 102, 103 Phần B (Thủ tục hành chính cấp tỉnh) Phụ lục kèm theo Quyết định số 3279/QĐ-BNN-VPstatus2 ngày 22/7/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 19-Jul-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5505

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thức ăn chăn nuôi

blue-check Các thủ tục mới trong lĩnh vực chăn nuôi
blue-check Bổ sung nhiều quy định mới trong lĩnh vực chăn nuôi English attachment
blue-check Lưu ý về phân loại Máy ép viên dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi
blue-check Bộ Nông nghiệp yêu cầu cho ưu tiên lưu thông các xe chở giống, thức ăn chăn nuôi
blue-check Công bố Quy chuẩn thức ăn chăn nuôi (bản sửa đổi 2021) English attachment
blue-check Động vật hoang dã có nguồn gốc gây nuôi cũng bị dừng nhập khẩu
blue-check Thức ăn chăn nuôi nhập thương mại có được miễn thuế GTGT?
blue-check Cơ sở thương mại khi nhập khẩu TACN vẫn phải làm thủ tục kiểm tra chất lượng
blue-check Thức ăn chăn nuôi không đạt chuẩn phải chịu thuế GTGT 10%
blue-check Biểu thu phí lĩnh vực chăn nuôi English attachment
blue-check Từ 21/12/2020, miễn nộp giấy kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu TACN
blue-check Nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi để kinh doanh không được miễn thuế GTGT English attachment
blue-check Sản phẩm chăn nuôi đã chế biến không được miễn thuế GTGT English attachment
blue-check Thức ăn chăn nuôi sử dụng tiền chất có bắt buộc tuân thủ quy định về hóa chất?
blue-check Dừng nhập khẩu động vật hoang dã bất kể còn sống hay đã chết
blue-check Trước 1/7/2021, sẽ không kiểm tra Salmonella, Asen, Cadimi, Chì và Thủy ngân trong thức ăn thủy sản
blue-check Mặt hàng ngô hạt không còn được miễn thuế nhập khẩu từ 8/3/2010 English attachment
blue-check TCHQ cho rằng không có cơ sở để miễn thuế nhập khẩu ngô hạt và khô dầu đậu tương
blue-check Trung tâm Khảo nghiệm và kiểm định chăn nuôi được quyền chứng nhận hợp quy TACN English attachment
blue-check 23 Quy trình giải quyết thủ tục trong lĩnh vực chăn nuôi