LuatVietnam

blue-check Các thủ tục mới về cấp phép sử dụng thiết bị X-quang và đăng ký hoạt động KH&CN tại Hà Nội

Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực: Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội (23 trang)
Posted: 11/4/2023 9:35:52 AM | Latest updated: 11/4/2023 10:50:23 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5676
LuatVietnam

Các thủ tục được ban hành mới tại Quyết định này bao gồm:

1. Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

2. Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

3. Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

4. Bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

5. Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

6. Sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

7. Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

8. Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận

9. Thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định

10. Cấp lại Quyết định, chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

11. Công bố sử dụng dấu định lượng

12. Điều chỉnh nội dung bản công bố dấu định lượng

13. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

14. Cấp giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho Văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

15. Thay đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ các thủ tục hành chính số: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 4779/QĐ-UBNDstatus2 ngày 30/11/2022; số 1, 2, 3, Mục I, Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 10/4/2019; số 1, 2 Mục I, Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 01/6/2017; số 24, 26, 27 Mục IV, phần B, Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 01/6/2017.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 22-Mar-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5676

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Điện lực - Năng lượng

blue-check Danh mục các thiết bị điện hiệu suất thấp phải loại bỏ English attachment
light-check Thay mới các thủ tục cấp phép hoạt động điện lực
blue-check Tăng giá điện từ 4/5/2023 English attachment
light-check Sửa đổi quy định về tính giá bán điện English attachment
light-check Sửa đổi hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực English attachment
blue-check Hà Nội sẽ tổng kiểm tra xử phạt vi phạm về sử dụng điện
blue-check Các thủ tục mới về cấp phép sử dụng thiết bị X-quang và đăng ký hoạt động KH&CN tại Hà Nội
blue-check Định mức dự toán chi phí thí nghiệm điện trong xây dựng đường dây và trạm biến áp
blue-check Về điều kiện đóng điện máy biến áp sau khi bị sự cố
blue-check Tủ lạnh thương mại có phải dán nhãn năng lượng?
blue-check Thiết bị đã qua sử dụng phải được thử nghiệm hiệu suất theo từng lô hàng English attachment
blue-check 03 thiết bị điện được bổ sung vào danh mục trong nước đã sản xuất
blue-check Tổ hợp Ắc quy Lithium (REVO) được bổ sung vào diện trong nước đã sản xuất
blue-check Bổ sung 18 sản phẩm Accu khô kín trong nước đã sản xuất được
blue-check Khung giá bán lẻ điện bình quân năm 2023 English attachment
blue-check Bãi bỏ một số điều kiện, thủ tục thực hiện dự án điện gió English attachment
blue-check Bỏ quy định phải ký hợp đồng mua bán điện trước ngày khởi công nhà máy
blue-check Khung giá phát điện mặt trời áp dụng từ 7/1/2023 English attachment
blue-check Bãi bỏ quy định về giấy tờ đăng ký mua điện sinh hoạt
blue-check Sửa đổi quy định về nhà máy điện English attachment