LuatVietnam

blue-check Các thủ tục mới về đăng ký sử dụng và chuyển dữ liệu HĐĐT

Quyết định số 1464/QĐ-BTC ngày 22/7/2022 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính (9 trang)
Posted: 26/7/2022 9:05:43 AM | Latest updated: 28/7/2022 8:44:37 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5504
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn 04 thủ tục mới trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ, bao gồm:

1. Đăng ký/Thay đổi đăng ký sử dụng biên lai điện tử

2. Đăng ký/ Bổ sung/ Chấm dứt sử dụng thông tin HĐĐT; Đăng ký/ Bổ sung/ Thu hồi tài khoản truy cập

3. Đăng ký sử dụng hình thức tra cứu thông tin HĐĐT (tra cứu điện tử hoặc nhắn tin tra cứu qua điện thoại)

4. Đăng ký kết nối/ Đăng ký dừng kết nối với Cổng thông tin HĐĐT.

Ngoài ra, Quyết định này còn thay mới một số thủ tục khác về đăng ký sử dụng HĐĐT; cấp mã HĐĐT; hủy HĐĐT; kê khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra; báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn; ...

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2022 và sửa đổi Quyết định số 1500/QĐ-BTCstatus2 ngày 30/6/2016.

Bãi bỏ Quyết định số 2378/QĐ-BTCstatus1 ngày 17/11/2017 và Quyết định số 1712/QĐ-BTCstatus1 ngày 28/9/2018.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jul-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5504

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Hóa đơn

blue-check Lập lại HĐĐT do sai sót phải gửi thông báo đến cơ quan thuế
blue-check Xuất hóa đơn cho hàng không chịu thuế, tại chỉ tiêu thuế suất sẽ ghi "KCT"
blue-check Hóa đơn đổi vé máy bay không cần ghi thông tin hóa đơn cũ
blue-check Các thủ tục mới về đăng ký sử dụng và chuyển dữ liệu HĐĐT
blue-check Thủ tục đăng ký và báo cáo tình hình sử dụng tem điện tử
blue-check Cách xử lý hóa đơn mẫu cũ bị sai sót sau khi đã áp dụng mẫu mới
blue-check Thay mới các báo cáo định kỳ về hóa đơn, chứng từ
blue-check Miễn đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử English attachment
blue-check Thời điểm kê khai HĐĐT phải căn cứ theo ngày lập, không theo ngày ký số
blue-check Lưu ý khi điều chỉnh giá trị trên hóa đơn điện tử
blue-check Những lưu ý khi áp dụng biên lai điện tử
blue-check Thông báo số lượng và giá bán các loại tem điện tử dán cho rượu sản xuất trong nước (2022)
blue-check Thông báo số lượng và giá bán tem điện tử dành cho thuốc lá (năm 2022)
blue-check Cẩm nang sử dụng HĐĐT dành cho cá nhân kinh doanh
blue-check Hướng dẫn đăng ký mua và sử dụng tem điện tử (dành cho rượu và thuốc lá)
blue-check Gửi trả hàng vẫn phải phát hành hóa đơn
blue-check Cục thuế TP. HCM muốn 100% doanh nghiệp sẽ áp dụng HĐĐT kể từ 1/7/2022
blue-check Cục thuế TP. HCM nhắc doanh nghiệp khẩn trương chuyển đổi sang HĐĐT trước 1/7/2022
blue-check HĐĐT ghi sai giá trị hàng hóa, có thể điều chỉnh hoặc phát hành mới
blue-check Phát hiện hóa đơn giấy bị sai sót sau khi đã áp dụng HĐĐT, xử lý thế nào?