LuatVietnam

blue-check Các thủ tục mới về đăng ký thực hiện và mua sáng chế, sáng kiến tại TP. HCM

Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 6/4/2023 của UBND TP. HCM về công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ (11 trang)
Posted: 7/4/2023 11:07:57 AM | Latest updated: 8/4/2023 6:38:00 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5675
LuatVietnam

Các thủ tục được công bố kèm hướng dẫn tại Quyết định này gồm:

1. Đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng NSNN

2. Công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu

3. Hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu

4. Mua sáng chế, sáng kiến

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 6-Apr-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5675

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Khoa học - Công nghệ

light-check Tiêu chí xác định đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia (áp dụng từ 9/7/2023)
light-check Điều kiện thuê chuyên gia nước ngoài làm lãnh đạo tổ chức KH&CN công lập
light-check Điều kiện đặc cách bổ nhiệm nhà khoa học làm viên chức kể từ 7/7/2023
light-check Quy trình cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ cho dự án đầu tư
light-check Sửa đổi quy định về ký kết và thanh lý hợp đồng nghiên cứu KH&CN sử dụng kinh phí nhà nước
blue-check Các thủ tục mới về đăng ký thực hiện và mua sáng chế, sáng kiến tại TP. HCM
blue-check Tư vấn, đào tạo về ứng dụng KH&CN phải chịu thuế GTGT 5% English attachment
blue-check 13 thủ tục mới về cấp phép sử dụng thiết bị X- quang và công bố hợp quy tại TP. HCM
blue-check Định mức mới về sử dụng NSNN cho nhiệm vụ khoa học & công nghệ
blue-check Các trường đại học được phép thành lập doanh nghiệp KH&CN English attachment
blue-check 9 thủ tục thực hiện tại Sở KH&CN TP. Hà Nội sẽ được rút ngắn thời hạn giải quyết
blue-check Các thủ tục về tuyển chọn và nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia
blue-check Quy định mới về trích lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp English attachment
blue-check 06 nhóm giải pháp trọng tâm để phát triển thị trường KH&CN
blue-check Điều kiện ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp KH&CN
blue-check Những lưu ý đối với cơ sở được giao quản lý tài sản nghiên cứu KH&CN
blue-check Các dịch vụ KH&CN được áp dụng thuế GTGT 5%
blue-check Kế hoạch điều tra hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 2022
blue-check Thay mới Danh mục báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực khoa học & công nghệ
blue-check Thay mới thủ tục yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ cấp bộ, tỉnh