LuatVietnam

blue-check Các thủ tục mới về kiểm định phương tiện đo và cấp quyền sử dụng mã vạch

Quyết định số 1310/QĐ-BKHCN ngày 22/7/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (77 trang)
Posted: 29/8/2022 2:11:26 PM | Latest updated: 6/9/2022 8:31:34 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5530
LuatVietnam

Quyết định ban hành mới và sửa đổi, bổ sung các thủ tục trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường, cụ thể gồm: cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kiểm định phương tiện đo; chỉ định tổ chức kiểm định phương tiện đo; chứng nhận chuẩn đo lường; cấp thẻ kiểm định viên đo lường; phê duyệt mẫu phương tiện đo; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch; ...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ 04 thủ tục hành chính cấp Trung ương, 01 thủ tục hành chính cấp tỉnh được công bố tại Quyết định số 4098/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015; 03 thủ tục hành chính cấp Trung ương được công bố tại Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN ngày 06/12/2018; 01 thủ tục hành chính cấp Trung ương, 01 thủ tục hành chính cấp tỉnh được công bố tại Quyết định số 2388/QĐ-BKHCN ngày 01/9/2017; 02 thủ tục hành chính cấp Trung ương được công bố tại Quyết định số 1662/QĐ-BKHCNstatus2 ngày 15/6/2018; 01 thủ tục hành chính cấp tỉnh được công bố tại Quyết định số 688/QĐ-BKHCN ngày 04/4/2017.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 22-Jul-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5530

Tệp đính kèm

Lược đồ

Mã số mã vạchCập nhật đến: 22-Jul-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý chất lượng

blue-check Phương tiện đo và hàng đóng gói sẵn được miễn kiểm tra chất lượng ở khâu nhập khẩu English attachment
blue-check Các thủ tục mới về kiểm định phương tiện đo và cấp quyền sử dụng mã vạch
blue-check Cơ quan quản lý chuyên ngành không giữ thẩm quyền xác nhận hàng hóa nhập khẩu thuộc diện miễn kiểm tra
blue-check Về căn cứ xác định hàng nhập khẩu phi mậu dịch được miễn kiểm tra chất lượng English attachment
blue-check 31 định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia
blue-check Các điểm mới đáng lưu ý về đo lường và kiểm tra chất lượng hàng hóa kể từ 15/3/2022 English attachment
blue-check Quy trình đăng ký công bố hợp quy sản phẩm chăn nuôi, thú y tại TP. HCM
blue-check Gỡ bỏ thủ tục đăng ký sử dụng mã vạch nước ngoài English attachment
blue-check Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm loại 5, loại 8
blue-check Sửa đổi điều kiện và tiêu chí xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam English attachment
blue-check Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam
blue-check Quy trình công bố hợp chuẩn, hợp quy (áp dụng tại TP. HCM)
blue-check Quy trình đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy tại TP. HCM
blue-check Ghi "giá trị dinh dưỡng" trên nhãn thực phẩm như thế nào? English attachment
blue-check Tự nguyện kiểm tra chất lượng hàng xuất khẩu có cần nộp kết quả cho Hải quan?
blue-check Thay mới Danh mục hàng công nghiệp và thực phẩm phải kiểm tra chuyên ngành
blue-check Vật tư gia công có phải kiểm tra chất lượng khi chuyển tiêu thụ nội địa?
blue-check Thủ tục công bố hợp quy theo các QCVN của Bộ Nông nghiệp và PTNT
blue-check Hướng dẫn xây dựng Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp
blue-check Giải đáp về hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành của Bộ Công thương