LuatVietnam

blue-check Các thủ tục mới về thành lập trường trung cấp nghề tại TP. HCM

Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND TP. HCM về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (23 trang)
Posted: 1/8/2022 8:51:42 AM | Latest updated: 1/8/2022 6:45:50 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5508
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn các thủ tục mới ban hành hoặc sửa đổi trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tại TP. HCM, bao gồm:

- Thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập, tư thục;

- Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập, tư thục;

- Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập, tư thục;

- Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập, tư thục;

- Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp nghề;

- Cấp phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

- Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

...

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bãi bỏ thủ tục Đ.I.4, Đ.I.5 tại danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 3258/QĐ-UBNDstatus2 ngày 02/8/2019; thủ tục D.I.1, D.I.2, D.I.5, D.I.6, D.I.7 tại danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1752/QĐ-UBNDstatus2 ngày 08/5/2019; thủ tục A.I.1, A.I.2, A.I.3, A.I.4, A.I.5, B.I.1, D.I.2,B.I.3, D.1 tại danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 5038/QĐ-UBNDstatus2 ngày 26/11/2019.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 28-Jul-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5508

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Dạy nghề

light-check Chương trình giảng dạy kiến thức THPT trong các trường dạy nghề
blue-check Dạy học và dạy nghề vẫn đang được miễn thuế GTGT
blue-check Hướng dẫn tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên trường nghề English attachment
blue-check Thay mới thủ tục thành lập, chia tách trường trung cấp nghề tại Hà Nội
blue-check Các thủ tục mới về thành lập trường trung cấp nghề tại TP. HCM
blue-check Điều kiện cho phép các trường dạy nghề được linh hoạt quy mô tuyển sinh
blue-check Thay mới bộ thủ tục cấp phép thành lập trường cao đẳng nghề
blue-check Chương trình bồi dưỡng chứng chỉ sư phạm dạy nghề (áp dụng từ 1/6/2022) English attachment
blue-check Điều kiện liên kết đào tạo nghề kể từ 20/5/2022
blue-check Các loại kiến thức và kỹ năng bổ trợ bắt buộc phải lồng ghép vào chương trình đào tạo nghề
blue-check "Đào tạo nghề" được miễn nộp thuế GTGT
blue-check Một số lưu ý khi sáp nhập trường dạy nghề
blue-check Điều kiện thi tốt nghiệp trực tuyến đối với học sinh trường nghề
blue-check 116 định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo nghề nghiệp
blue-check Dạy "kỹ năng làm việc" có được miễn thuế GTGT?
blue-check Dịch vụ bồi dưỡng nghề nghiệp được miễn thuế GTGT
blue-check Các trường dạy nghề phải tự đánh giá và bảo đảm chất lượng dạy nghề
blue-check Bộ Lao động yêu cầu không tăng học phí đào tạo nghề năm học 2021-2022
blue-check 03 chứng chỉ nghề của nước ngoài tương đương với chứng chỉ dạy nghề bậc cao đẳng English attachment
blue-check Thay mới Danh mục ngành nghề đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, trung cấp