LuatVietnam

blue-check Các thủ tục trong lĩnh vực ngân hàng được phê duyệt triển khai trực tuyến

Quyết định số 1361/QĐ-TTg ngày 8/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (6 trang)
Posted: 10/11/2022 10:42:05 AM | Latest updated: 13/11/2022 3:37:39 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5579
LuatVietnam

Các thủ tục sau đây đã được Thủ tướng phê duyệt phương án cho thực hiện trực tuyến và đơn giản hóa hồ sơ, biểu mẫu:

1. Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm của Quỹ bảo toàn (Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân)

2. Báo cáo tình hình hoạt động và báo cáo tình hình tài chính năm trước của Quỹ bảo toàn

3. Báo cáo kết quả giám sát, kiểm toán nội bộ của Ban kiểm soát ngân hàng HTX về tình hình hoạt động và kết quả tài chính của Quỹ bảo toàn

4. Đăng ký tài khoản truy cập Trang điện tử quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

5. Báo cáo tình hình chi nhánh, phòng giao dịch, VPĐD; chi nhánh, VPĐD, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài

6. Báo cáo tình hình hoạt động ATM

Nội dung cụ thể xem Phương án đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 8-Nov-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5579

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý ngân hàng

blue-check Các NHTM sẽ tích cực giải ngân vốn vay cho hoạt động sản xuất kinh doanh
blue-check Các thủ tục trong lĩnh vực ngân hàng được phê duyệt triển khai trực tuyến
blue-check Sửa đổi quy định về cho vay ưu đãi đối với ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt English attachment
blue-check Các giải pháp xác thực khách hàng có giao dịch qua ngân hàng
blue-check Các giải pháp nhằm phòng ngừa rủi ro đối với tài khoản thanh toán
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp phép thay đổi trụ sở và vốn điều lệ của ngân hàng thương mại
blue-check Bãi bỏ thủ tục tham gia thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng
blue-check Sửa đổi hồ sơ, thủ tục chấp thuận thay đổi giấy phép hoạt động ngân hàng English attachment
blue-check Thay mới quy định về giám sát an toàn hoạt động ngân hàng
blue-check Dịch vụ trung gian thanh toán không được miễn nộp thuế GTGT
blue-check Đề án cơ cấu lại các ngân hàng thương mại giai đoạn 2021-2025 English attachment
blue-check Sửa đổi quy định cho vay ưu đãi đối với ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt English attachment
blue-check Chính phủ đã thông qua Dự án kéo dài thí điểm cơ chế xử lý nợ xấu ngân hàng
blue-check Chính phủ đồng ý gia hạn thí điểm quy định về xử lý nợ xấu của ngân hàng
blue-check Các giải pháp hỗ trợ tín dụng để phục hồi kinh tế trong giai đoạn 2022-2023
blue-check Các thủ tục thành lập ngân hàng được sửa đổi từ 15/3/2022
blue-check Nới lỏng thủ tục thành lập chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại English attachment
blue-check Thủ tục cấp giấy phép thành lập ngân hàng liên doanh, ngân hàng FDI kể từ 1/3/2022
blue-check Bãi bỏ thủ tục Thông báo lựa chọn tổ chức kiểm toán tại các ngân hàng
blue-check Năm 2022, lạm phát sẽ kiểm soát ở mức 4% và tăng trưởng tín dụng khoảng 14% English attachment