LuatVietnam

blue-check Các thủ tục về đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội

Quyết định số 3783/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội (15 trang)
Posted: 28/7/2023 11:19:09 AM | Latest updated: 30/7/2023 9:50:07 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5752
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn các thủ tục thực hiện tại Sở Tài nguyên & Môi trường Tp. Hà Nội, bao gồm:

1. Xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác nước

2. Phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất và Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất (đối với tổ chức)

3. Phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất (đối với tổ chức)

4. Xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất, thu tiền sử dụng đất

5. Thống kê đất đai

6. Kiểm kê đất đai

Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính xem tại phần II phụ lục đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 25-Jul-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5752

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu