LuatVietnam

blue-check Các thủ tục xóa đăng ký và gia hạn lưu hành xe được giải quyết trong ngày tại TP. HCM

Quyết định số 3552/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 của UBND TP. HCM về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong 01 ngày làm việc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải (13 trang)
Posted: 31/10/2022 11:23:39 AM | Latest updated: 31/10/2022 2:15:38 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5571
LuatVietnam

Kể từ ngày 18/10/2022, Sở Giao thông vận tải TP. HCM sẽ giải quyết trong vòng 01 ngày làm việc đối với 03 quy trình thủ tục sau:

1. Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

2. Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Campuchia

3. Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

Nội dung của từng quy trình thủ tục xem các phụ lục đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ nội dung công bố cho các thủ tục hành chính có số thứ tự II.10 tại Quyết định số 2621/QĐ-UBNDstatus2 ngày 22/7/2021 và số thứ tự B.6, B.7 ban hành kèm theo Quyết định 2059/QĐ-UBNDstatus2 ngày 17/6/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 18-Oct-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5571

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Ô tô - xe máy

blue-check Chưa nhận hồ sơ cấp lại giấy phép lái xe bị mất trên Cổng dịch vụ công
blue-check Tp. Hà Nội đã triển khai Đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia
light-check Thí điểm đấu giá biển số xe ô tô
blue-check Quy trình cấp phép nhập khẩu ô tô và linh kiện theo Nghị định thư sửa đổi giữa Việt Nam-Belarus
blue-check Thay mới thủ tục đăng kiểm xe tại Hà Nội
blue-check Các thủ tục xóa đăng ký và gia hạn lưu hành xe được giải quyết trong ngày tại TP. HCM
blue-check Ngành Thuế sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra doanh nghiệp nhập khẩu xe phi mậu dịch
blue-check Sửa đổi điều kiện và thẩm quyền cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô English attachment
blue-check Thay mới thủ tục cấp giấy kiểm định xe cơ giới cải tạo tại Hà Nội
blue-check Quốc hội sẽ xem xét cho thí điểm đấu giá biển số ô tô
blue-check Cục Thuế các tỉnh được phép ấn định giá trước bạ đối với các loại xe mới phát sinh
blue-check Bộ Tài chính đề nghị lùi thời điểm bãi bỏ quy định về độ rời rạc của linh kiện ô tô
blue-check Biểu phí kiểm định xe ô tô áp dụng từ 8/10/2022 English attachment
blue-check Thay mới thủ tục nhập khẩu và chuyển nhượng xe nhập phi mậu dịch
blue-check Linh kiện ô tô được hưởng thuế nhập khẩu 0% trong trường hợp nào? English attachment
blue-check Bãi bỏ phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô English attachment
blue-check Xe ô tô chưa dán thẻ định danh đi vào làn ETC có thể bị phạt
blue-check Cục thuế sẽ mạnh tay xử lý các trường hợp bán lại xe nhập phi mậu dịch nhưng trốn nộp thuế
blue-check Sửa đổi điều kiện, thủ tục nhập khẩu xe phi mậu dịch
blue-check Thủ tục đăng kiểm ô tô, xe máy kể từ 15/8/2022