LuatVietnam

blue-check Các tỉnh sẽ tăng cường giám sát việc lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp FDI English attachment

Công văn số 4807/BCT-KHTC ngày 21/7/2023 của Bộ Công Thương về việc thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP (2 trang)
Posted: 15/9/2023 2:06:33 PM | Latest updated: 19/9/2023 3:25:38 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5785 | Vietlaw: 629
LuatVietnam

Nhằm bảo vệ thị trường phân phối trong nước, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước phát triển, Bộ Công thương đã yêu cầu UBND các tỉnh tăng cường thực thi thẩm quyền quản lý nhà nước của Hội đồng Kiểm tra nhu cầu kinh tế (Hội đồng ENT) đối với việc lập cơ sở bán lẻ của các doanh nghiệp FDI theo quy định tại các Điều 22, 23 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP .

Ngoài ra, Bộ Công thương còn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố cần tăng cường thực thi trách nhiệm được quy định tại Điều 48 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP, bao gồm: quản lý, thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp FDI tại địa phương.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5785

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu