LuatVietnam

blue-check Các trường đại học được phép thành lập doanh nghiệp KH&CN English attachment

Nghị định số 109/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học (29 trang)
Posted: 3/1/2023 7:43:50 AM | Latest updated: 1/2/2023 2:43:53 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5615 | Vietlaw: 598
LuatVietnam

Nghị định thay mới các quy định liên quan đến thực hiện hoạt động khoa học & công nghệ (KH&CN) trong các trường đại học.

Theo Điều 6 Nghị định này, các trường đại học được phép thành lập doanh nghiệp phù hợp với định hướng phát triển của trường; nếu doanh nghiệp thành lập đủ điều kiện theo quy định thì được đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN.

Cũng theo Điều 6, các trường đại học công lập được phép góp vốn bằng tài sản trí tuệ là kết quả nhiệm vụ KH&CN có nguồn gốc NSNN đã được cơ quan thẩm quyền giao quản lý sử dụng để liên doanh, liên kết nếu đáp ứng điều kiện theo các quy định của pháp luật về KH&CN, về sử dụng tài sản công, về sở hữu trí tuệ, về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan khác.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2023 và thay thế Nghị định số 99/2014/NĐ-CPstatus1 ngày 25/10/2014.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Mar-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5615

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND109_30122022CP[E].pdf

Dòng thời gian

Khoa học - Công nghệ

light-check Tiêu chí xác định đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia (áp dụng từ 9/7/2023)
light-check Điều kiện đặc cách bổ nhiệm nhà khoa học làm viên chức kể từ 7/7/2023
light-check Quy trình cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ cho dự án đầu tư
light-check Sửa đổi quy định về ký kết và thanh lý hợp đồng nghiên cứu KH&CN sử dụng kinh phí nhà nước
blue-check Các thủ tục mới về đăng ký thực hiện và mua sáng chế, sáng kiến tại TP. HCM
blue-check Tư vấn, đào tạo về ứng dụng KH&CN phải chịu thuế GTGT 5% English attachment
blue-check 13 thủ tục mới về cấp phép sử dụng thiết bị X- quang và công bố hợp quy tại TP. HCM
blue-check Định mức mới về sử dụng NSNN cho nhiệm vụ khoa học & công nghệ
blue-check Các trường đại học được phép thành lập doanh nghiệp KH&CN English attachment
blue-check 9 thủ tục thực hiện tại Sở KH&CN TP. Hà Nội sẽ được rút ngắn thời hạn giải quyết
blue-check Các thủ tục về tuyển chọn và nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia
blue-check Quy định mới về trích lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp English attachment
blue-check 06 nhóm giải pháp trọng tâm để phát triển thị trường KH&CN
blue-check Điều kiện ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp KH&CN
blue-check Những lưu ý đối với cơ sở được giao quản lý tài sản nghiên cứu KH&CN
blue-check Các dịch vụ KH&CN được áp dụng thuế GTGT 5%
blue-check Kế hoạch điều tra hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 2022
blue-check Thay mới Danh mục báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực khoa học & công nghệ
blue-check Thay mới thủ tục yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ cấp bộ, tỉnh
blue-check Quy chế chi tiêu Quỹ phát triển khoa học & công nghệ từ 2022 English attachment