LuatVietnam

blue-check Các trường học không được phép đòi hộ khẩu khi làm thủ tục nhập học

Chỉ thị số 733/CT-BGDĐT ngày 10/5/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục (2 trang)
Posted: 15/5/2023 1:53:08 PM | Latest updated: 16/5/2023 12:34:22 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5698
LuatVietnam

Chỉ thị chấn chỉnh và yêu cầu các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục & đào tạo thực hiện nghiêm quy định bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sau ngày 30/12/2022 khi giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục.

Các địa phương, cơ sở giáo dục phải triển khai kết nối, khai thác thông tin về cư trú trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, không được yêu cầu tổ chức, cá nhân phải nộp giấy tờ về cư trú (như giấy xác nhận thông tin về cư trú, thông báo số định danh cá nhân,…) trái với quy định của Luật Cư trú năm 2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5698

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hộ tịch

blue-check Các trường học không được phép đòi hộ khẩu khi làm thủ tục nhập học
blue-check Các thủ tục đăng ký hộ tịch tại TP. HCM (áp dụng từ 10/5/2023)
blue-check 36 thủ tục mới về đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn, nhận cha mẹ con
blue-check Quy trình liên thông điện tử về đăng ký khai sinh, khai tử
blue-check Thủ tướng yêu cầu các địa phương không được đòi hộ khẩu khi giải quyết TTHC
blue-check [Dự thảo] Luật Căn cước công dân (sửa đổi 2023)
blue-check 05 trường hợp xử lý dữ liệu cá nhân không cần chủ dữ liệu đồng ý English attachment
blue-check Quy trình cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình tại Hà Nội
blue-check Thủ tục mới về trích lục hộ tịch, đăng ký hành nghề luật sư tại Hà Nội
blue-check Bãi bỏ quy định về hộ khẩu khi đăng ký khai sinh
blue-check Lệ phí đăng ký cư trú từ 5/2/2023
blue-check Các thủ tục mới về đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử
blue-check Có được cải chính năm sinh trong giấy khai sinh?
blue-check Tài khoản định danh điện tử có giá trị sử dụng như CCCD và hộ chiếu
blue-check Đăng ký hộ tịch trực tuyến tạm thời vẫn phải nộp giấy xác nhận nơi cư trú
blue-check Các loại giấy tờ có thể sử dụng thay thế sổ hộ khẩu
blue-check Khi nào được cấp giấy khai sinh điện tử?
blue-check Về việc cấp giấy tờ hộ tịch điện tử trong thời gian chờ số hóa Sổ hộ tịch
blue-check Những cách kiểm tra thông tin cư trú thay cho sổ hộ khẩu
blue-check Lưu ý khi đăng ký khai tử cho người mất đã lâu