LuatVietnam

Các trường hợp bác sĩ được cung cấp hồ sơ bệnh án cho người khác

Cập nhật 12/5/2022 | Đăng tải: LVN.5454

hoi Hong Hanh
Trong lúc đi thăm nuôi mẹ tại bệnh viên, tôi thấy bác sĩ đưa hồ sơ bệnh án của bà cho một số sinh viên thực tập.
Tôi nghĩ thông tin của bệnh nhân phải được giữ bí mật hoặc khi chuyển cho người khác phải được đồng ý của bệnh nhân. Không rõ pháp luật quy định việc này như thế nào? Nhỡ những thông tin bệnh của mẹ tôi bị phát tán ra bên ngoài thì sao?

luat Luật sư Huỳnh Ái Chân - Công ty Luật TNHH MTV Ta Pha:

Khoản 2 Điều 3, khoản 5 Điều 37 Luật Khám chữa bệnh 2009 quy định, bác sĩ có nghĩa vụ giữ bí mật tình trạng bệnh của bệnh nhân, những thông tin bệnh nhân đã cung cấp và hồ sơ bệnh án, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Theo khoản 2 Điều 8, khoản 1 Điều 11 của luật này, thông tin của bệnh nhân có thể được công khai, tiết lộ trong các trường hợp sau đây:

- Bệnh nhân đồng ý công khai, tiết lộ thông tin; để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán, chăm sóc, điều trị giữa những người hành nghề trong nhóm trực tiếp điều trị cho bệnh nhân hoặc trong trường hợp khác được pháp luật quy định.

- Bệnh nhân yêu cầu cung cấp thông tin tóm tắt về hồ sơ bệnh án bằng văn bản, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Khoản 4 Điều 59 cũng quy định, người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quyết định việc cho phép khai thác hồ sơ bệnh án trong các trường hợp:

+ Sinh viên thực tập, nghiên cứu viên, người hành nghề trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được mượn hồ sơ bệnh án tại chỗ để đọc hoặc sao chép phục vụ cho việc nghiên cứu hoặc công tác chuyên môn kỹ thuật.

+ Đại diện cơ quan quản lý nhà nước về y tế trực tiếp quản lý cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án, thanh tra chuyên ngành y tế, cơ quan bảo hiểm, tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần, luật sư được mượn hồ sơ bệnh án tại chỗ để đọc hoặc sao chép phục vụ nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền cho phép.

+ Bệnh nhân hoặc người đại diện của bệnh nhân được nhận bản tóm tắt hồ sơ bệnh án.

Tuy nhiên, trong các trường hợp, việc sử dụng thông tin trong hồ sơ bệnh án phải giữ bí mật và chỉ được sử dụng đúng mục đích như đã đề nghị.

Như vậy, khi được người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho phép, các sinh viên thực tập, bác sĩ... được mượn hồ sơ bệnh án tại chỗ để đọc, sao chép phục vụ cho việc nghiên cứu hoặc công tác chuyên môn kỹ thuật. Ngoài ra, trong một số trường hợp nêu trên, bác sĩ có thể công khai, tiết lộ thông tin của bệnh nhân một cách hợp pháp, đúng mục đích mà không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của bệnh nhân.

Nguồn: VNExpress
Xem thêm

Y tế