LuatVietnam

blue-check Các trường hợp CSGT được quyền dừng xe

Thông tư số 32/2023/TT-BCA ngày 1/9/2023 của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông (30 trang)
Posted: 6/9/2023 10:49:16 AM | Latest updated: 6/9/2023 7:11:23 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5782
LuatVietnam

Một trong những điểm đáng chú ý của Thông tư này là quy định các trường hợp Cảnh sát giao thông (CSGT) được phép yêu cầu dừng xe của người đi đường, bao gồm (Điều 16):

- Trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, thu thập được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

- Thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trật tự xã hội; kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề đã được cấp có thẩm quyền ban hành.

- Có văn bản đề nghị của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra; văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện giao thông để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự; đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống thiên tai, cháy nổ; phòng, chống dịch bệnh; cứu nạn, cứu hộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

- Có tin báo, phản ánh, kiến nghị, tố giác của tổ chức, cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Ngoài ra, theo Điều 18, đối với các giấy tờ xe như giấy đăng ký xe; giấy phép lái xe; giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định; bảo hiểm xe... người điều khiển xe có thể cung cấp thông tin các giấy tờ này có trong tài khoản định danh điện tử để CSGT kiểm tra, đối chiếu thay cho việc xuất trình bản giấy.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2023.

Thông tư số 47/2011/TT-BCAstatus1 ngày 02/7/2011; Thông tư số 65/2020/TT-BCAstatus1 ngày 19/6/2020; Điều 4, khoản 11, khoản 12, khoản 13, khoản 14 Điều 7 Thông tư số 15/2022/TT-BCAstatus2 ngày 06/4/2022 và các biểu mẫu liên quan, hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 15-Sep-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5782

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian