LuatVietnam

blue-check Các trường hợp cung ứng dịch vụ được miễn thuế nhà thầu English attachment

Công văn số 34794/CTHN-TTHT ngày 18/7/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế nhà thầu (2 trang)
Posted: 20/7/2022 7:19:57 AM | Latest updated: 28/7/2022 3:41:42 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5503
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 2 Thông tư 103/2014/TT-BTC, doanh nghiệp nước ngoài được miễn nộp thuế nhà thầu tại Việt Nam khi thực hiện các hoạt động sau:

- Cung ứng dịch vụ mà địa điểm thực hiện và tiêu dùng dịch vụ đều ở ngoài Việt Nam;

- Cung ứng các dịch vụ sau đây cho khách hàng Việt Nam nhưng thực hiện ở nước ngoài: quảng cáo, tiếp thị (trừ quảng cáo, tiếp thị trên internet); xúc tiến đầu tư và thương mại; môi giới bán hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài; đào tạo (trừ đào tạo trực tuyến).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5503

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV34794-18072022CTHN[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế Nhà thầu

blue-check Bán cổ phần ở Việt Nam phải trích nộp thuế TNDN nhà thầu English attachment
blue-check Thuê quảng cáo trên website nước ngoài, trường hợp nào được miễn nộp thay thuế?
blue-check Thu nhập phát sinh từ giao dịch với công ty Việt Nam phải chịu thuế nhà thầu
blue-check Các trường hợp cung ứng dịch vụ được miễn thuế nhà thầu English attachment
blue-check Cách tính thuế nhà thầu đối với dịch vụ phần mềm
blue-check Dịch vụ chuyển phát chiều từ nước ngoài về Việt Nam không bị tính thuế nhà thầu
blue-check Về trách nhiệm khai nộp và phương thức tính thuế nhà thầu English attachment
blue-check Nhà thầu nước ngoài phải thông báo với thuế nếu được miễn, giảm thuế theo Hiệp định
blue-check Nhà thầu nước ngoài được giảm trừ phần việc giao thầu phụ khi tính nộp thuế English attachment
blue-check Không phải nộp thay thuế nếu nhà thầu nước ngoài đủ điều kiện kê khai trực tiếp English attachment
blue-check Nhà thầu nước ngoài sẽ được cấp 01 MST cho từng hợp đồng thầu
blue-check Bán bản quyền game hoặc chia sẻ doanh thu đều phải nộp 10% thuế nhà thầu
blue-check Phát sinh thu nhập tại Việt Nam phải chịu thuế nhà thầu, kể cả khi không có cơ sở thường trú
blue-check Những trường hợp phải khấu trừ thuế nhà thầu trước khi thanh toán cho nước ngoài English attachment
blue-check Dịch vụ miễn phí kèm theo hàng nhập khẩu vẫn phải chịu thuế nhà thầu English attachment
blue-check Liên danh với Việt Nam bán hàng theo điều khoản Incoterms vẫn phải chịu thuế nhà thầu
blue-check Cách tính thuế nhà thầu đối với hàng nhập khẩu theo điều khoản Incoterms
blue-check Thuê lắp đặt khi nhập khẩu máy móc phải chịu thuế nhà thầu
blue-check Thuế nhà thầu sẽ phải quyết toán khi kết thúc hợp đồng
blue-check Dịch vụ giao nhận, kho vận chịu thuế nhà thầu thế nào?