LuatVietnam

blue-check Các trường hợp DNCX được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu English attachment

Công văn số 213/HQTPHCM-GSQL ngày 3/2/2023 của Cục Hải quan TP. HCM về việc hướng dẫn thủ tục hải quan (1 trang)
Posted: 7/2/2023 8:41:06 AM | Latest updated: 13/2/2023 9:15:48 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5632 | Vietlaw: 598
LuatVietnam

Thủ tục khai hải quan đối với hàng tái nhập để tái chế nhưng không tái xuất được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 47 Nghị định 08/2015/NĐ-CPstatus2 (sửa đổi tại Nghị định 59/2018/NĐ-CPstatus2 ).

Theo đó, trường hợp sản phẩm tái chế là hàng gia công, doanh nghiệp làm thủ tục hải quan để tiêu thụ nội địa hoặc tiêu hủy; trường hợp không phải là hàng gia công, doanh nghiệp làm thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa như hàng hóa tái nhập để tiêu thụ nội địa.

Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX, được miễn thuế theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 2 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 gồm: hàng hóa xuất khẩu từ DNCX ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào DNCX và chỉ sử dụng trong DNCX; hàng hóa chuyển từ DNCX này sang DNCX khác.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5632

Tệp đính kèm

enflag wordicon CV213_03022023HQHCM[VLO].docx

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Doanh nghiệp chế xuất

blue-check DNCX được miễn thuế hàng hóa mua bán với nước ngoài nếu đáp ứng định nghĩa về khu PTQ English attachment
blue-check Trường hợp nào DNCX được miễn khai hải quan khi thanh lý hàng hóa nhập từ nội địa?
blue-check Thành phẩm thuê DNCX gia công vẫn phải chịu thuế nhập khẩu English attachment
blue-check Các trường hợp DNCX được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu English attachment
blue-check Cách khai thuế và hải quan khi DNCX cho doanh nghiệp nội địa thuê mượn máy móc
blue-check DNCX mới thành lập được hưởng ưu đãi thuế từ thời điểm nào? English attachment
blue-check Hàng của DNCX thuê gia công trong nội địa được miễn khai hải quan
blue-check DNCX có phải truy nộp số thuế ưu đãi khi chuyển đổi thành doanh nghiệp thường?
blue-check Cho mượn máy móc nhập ưu đãi phải hoàn trả số thuế được miễn
blue-check Cho DNCX thuê tài chính, thủ tục hải quan thế nào?
blue-check Hàng hóa xây dựng cho DNCX do nhà thầu nhập khẩu cũng được miễn thuế English attachment
blue-check Về điều kiện miễn thuế đối với nhà thầu nhập khẩu hàng hóa xây dựng cho DNCX English attachment
blue-check Bán thanh lý tài sản, trường hợp nào DNCX phải khai hải quan?
blue-check Hải quan chỉ giám sát qua camera đối với DNCX có rủi ro English attachment
blue-check Máy móc thiết bị của DNCX đem cho thuê có bị tước ưu đãi? English attachment
blue-check Không xét điều kiện giám sát hải quan khi cấp giấy phép thành lập DNCX
blue-check Hàng giao DNCX gia công phải chịu thuế nhập khẩu và 10% thuế GTGT English attachment
blue-check Thủ tục gia công cho DNCX thực hiện tương tự như gia công cho nước ngoài
blue-check DNCX nộp thuế khấu trừ sử dụng hóa đơn GTGT khi bán thanh lý vào nội địa và hàng xuất khẩu
blue-check Thủ tục khai hải quan và nộp thuế khi DNCX chuyển đổi thành doanh nghiệp thường