LuatVietnam

Các trường hợp được cấp, đổi thẻ an toàn điện

Cập nhật 21/12/2022 | Đăng tải: LVN.5608

hoi Hà Thị Kim Tuyền (Bến Tre)
Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn cụ thể về đối tượng được cấp thẻ an toàn điện trong các trường hợp cấp mới, cấp lại, cấp sửa đổi, bổ sung.
Theo tôi tham khảo, việc cấp thẻ an toàn điện được thực hiện trong các trường hợp theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 2/8/2021 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện, như sau:
- Sau khi người lao động được huấn luyện lần đầu và sát hạch đạt yêu cầu;
- Khi người lao động chuyển đổi công việc;
- Khi người lao động làm mất, làm hỏng thẻ;
- Khi người lao động thay đổi bậc an toàn.
Ngày 12/9/2022, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1831/QĐ-BCT công bố sửa đổi, bổ sung 3 thủ tục hành chính (TTHC) cấp tỉnh về cấp thẻ an toàn điện. Qua tìm hiểu nội dung, tôi nhận thấy có nhiều điểm chưa rõ ràng, cụ thể như sau:
- Chưa có quy định TTHC cho trường hợp người lao động chuyển đổi công việc, thay đổi bậc an toàn.
- Đối tượng thực hiện của các TTHC chưa hợp lý như:
Đối với thủ tục huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện: Tại trình tự thực hiện có nêu rõ "Cấp mới đối với các trường hợp: Sau khi người lao động được huấn luyện lần đầu và sát hạch đạt yêu cầu".
Tuy nhiên, tại Điểm e, thời hạn giải quyết của TTHC thì có thêm trường hợp huấn luyện định kỳ, huấn luyện lại, cụ thể là "07 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động được huấn luyện lần đầu, huấn luyện định kỳ, huấn luyện lại, kiểm tra đạt yêu cầu".
Đối với thủ tục huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện: Thời hạn giải quyết của TTHC được nêu tại bước 2 là "07 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động được huấn luyện lần đầu, huấn luyện định kỳ, huấn luyện lại, kiểm tra đạt yêu cầu".
Trong khi đó, tại Điểm e có quy định thời hạn giải quyết TTHC là "07 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động được huấn luyện lần đầu, huấn luyện định kỳ, huấn luyện lại, kiểm tra đạt yêu cầu hoặc ngày Sở Công Thương nhận được văn bản đề nghị của người sử dụng lao động có người lao động làm hỏng, làm mất thẻ".
Như vậy, đối tượng được cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện bao gồm cả những đối tượng được cấp mới (người lao động được huấn luyện lần đầu) và cấp lại (người lao động làm hỏng, làm mất thẻ).
- Thời hạn giải quyết TTHC: Đối với TTHC có thực hiện huấn luyện trước khi cấp thẻ, quy định thời hạn cấp thẻ là 7 ngày làm việc "kể từ ngày người lao động được huấn luyện lần đầu, huấn luyện định kỳ, huấn luyện lại, kiểm tra đạt yêu cầu". Thời hạn tổ chức huấn luyện và sát hạch không được quy định nên khi người lao động nộp hồ sơ TTHC đề nghị sát hạch và cấp thẻ sẽ không thể xác định được ngày hẹn trả kết quả TTHC.
Đề nghị cơ quan chức năng xem xét quy định cụ thể, rõ ràng hơn về thời hạn giải quyết TTHC, về đối tượng được cấp thẻ trong các trường hợp cấp mới, cấp lại, cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện.

luat Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 05/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương, việc cấp thẻ an toàn được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

"a) Sau khi người lao động được huấn luyện lần đầu và sát hạch đạt yêu cầu;

b) Khi người lao động chuyển đổi công việc;

c) Khi người lao động làm mất, làm hỏng thẻ;

d) Khi người lao động thay đổi bậc an toàn".

Tại Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương kèm theo Quyết định số 1831/QĐ-BCT ngày 12/9/2022 của Bộ Công Thương, TTHC cấp tỉnh bao gồm:

"a) Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện (mã TTHC: 2.000621);

b) Cấp lại thẻ an toàn điện (mã TTHC: 2.000643);

c) Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện (mã TTHC: 2.000638)".

Về TTHC cấp thẻ an toàn điện cho trường hợp người lao động chuyển đổi công việc, thay đổi bậc an toàn được quy định tại TTHC: Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện (mã TTHC: 2.000638).

Đối tượng thực hiện và thời hạn giải quyết TTHC được quy định cụ thể tại Khoản 4 Điều 6 và Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 05/2021/TT-BCT.

Theo đó, công tác tổ chức, huấn luyện, sát hạch sẽ được thực hiện tùy thuộc vào tình hình thực tế của từng địa phương, vì vậy, Thông tư nêu trên không quy định cụ thể thời hạn địa phương phải tổ chức huấn luyện, sát hạch.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Điện lực - Năng lượng

otvet Các trường hợp được cấp, đổi thẻ an toàn điện
otvet Tiêu chí xác định hệ thống điện mặt trời mái nhà
otvet Bán điện mặt trời có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet Thiết kế dự án điện mặt trời phải có giấy phép hoạt động điện lực
otvet Công trình năng lượng có phải lập nhiệm vụ thiết kế?
otvet Doanh nghiệp nào được giảm tiền điện mùa dịch?
otvet Thiết bị điện nhập khẩu đơn lẻ có phải kiểm tra hiệu suất năng lượng?
otvet Tự nguyện dãn nhãn năng lượng lên sản phẩm có cần đăng ký Bộ Công Thương?
otvet Có được gia hạn thời gian nộp kết quả kiểm tra hiệu suất năng lượng?
otvet Chủ nhà trọ có được tự ý định giá điện?
otvet Nhập khẩu "máy tính" phải công bố hợp quy và dán nhãn năng lượng
otvet Thi công công trình điện có cần xin giấy phép điện lực?
otvet Giám sát công trình điện có cần chứng chỉ hành nghề?
otvet Chi phí nghiệm thu công trình điện có được đưa vào giá gói thầu?
otvet Phạt từ 7 - 10 triệu nếu chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn quy định
otvet Nhập khẩu nồi hơi công nghiệp phải kiểm định hiệu suất
otvet Motor đã qua sử dụng có bị cấm nhập khẩu?
otvet Nhập khẩu máy giặt mới 100% được miễn giấy phép
otvet Có được kinh doanh TN-TX máy phát điện?
otvet Tủ đông lạnh phải dán nhãn năng lượng, kể cả tiêu dùng nội bộ