LuatVietnam

blue-check Các trường hợp được điều chỉnh hợp đồng xây dựng

Công văn số 2417/BXD-KTXD ngày 4/7/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng xây dựng (1 trang)
Posted: 14/7/2022 10:20:59 AM | Latest updated: 15/7/2022 1:29:55 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5501
LuatVietnam

Theo quy định tại Điều 143 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13status2 , hợp đồng xây dựng đã ký kết được phép điều chỉnh trong các trường hợp sau:

i) theo thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng;

ii) khi Nhà nước thay đổi các chính sách làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng;

iii) khi dự án được điều chỉnh có ảnh hưởng đến hợp đồng;

iv) các trường hợp bất khả kháng theo quy định pháp luật.

Trong đó, đối với trường hợp "bất khả kháng" được điều chỉnh hợp đồng xây dựng phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 .

Các trường hợp thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản cũng đã được quy định tại Điều 420 Bộ luật dân sự 2015.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5501

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xây dựng

blue-check Về cách xác định chi phí tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh
blue-check Tính thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng như thế nào?
blue-check Về trình tự đầu tư xây dựng dự án nhà ở
blue-check Về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng English attachment
blue-check Xin gia hạn chứng chỉ hành nghề xây dựng phải kê khai kinh nghiệm
blue-check Về việc thẩm định lại Báo cáo nghiên cứu khả thi khi điều chỉnh cấp công trình của dự án
blue-check Hợp đồng tư vấn xây dựng được quyết toán thế nào?
blue-check Mua đất dự án đã đầu tư hạ tầng để xây nhà ở có được miễn giấy phép xây dựng?
blue-check Thay mới 57 thủ tục trong lĩnh vực xây dựng, nhà ở và kinh doanh BĐS tại Hà Nội
blue-check Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đã cho phép nộp trực tuyến
blue-check Được ký phụ lục bổ sung đơn giá cho công việc phát sinh ngoài hợp đồng
blue-check Lưu ý về thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng
blue-check Hồ sơ cần nộp khi xin ý kiến về định mức dự toán xây dựng
blue-check Phát sinh công việc xây dựng do điều chỉnh thiết kế, phải thỏa thuận đơn giá trước khi thực hiện
blue-check Quy chế vận hành và khai thác Hệ thống dữ liệu về định mức xây dựng
blue-check Căn cứ xác định đơn giá ngày công của chuyên gia tư vấn xây dựng English attachment
blue-check Một số điều cần biết về điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng
blue-check Tăng vốn đầu tư của dự án vượt trên 15 tỷ phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi
blue-check Tham gia kiểm định xây dựng không cần có chứng chỉ năng lực
blue-check Công trình được cấp giấy phép xây dựng theo luật cũ có được thi công tiếp?