LuatVietnam

Các trường hợp được ưu tiên KCB BHYT

Cập nhật 9/8/2022 | Đăng tải: LVN.5514

hoi Không nêu tên
Trường hợp được ưu tiên khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế?

luat Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động:

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định Luật Bảo hiểm y tế 2008 để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.

Trường hợp ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh gồm: Trẻ em dưới 6 tuổi; người khuyết tật nặng; người từ đủ 80 tuổi trở lên; người có công với cách mạng; phụ nữ có thai;

Cấp cứu, gồm: Cấp cứu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Cấp cứu ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đối với trường hợp này, người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm ưu tiên mọi điều kiện về nhân lực và phương tiện tốt nhất cho việc cấp cứu người bệnh.

Về phạm vi hưởng bảo hiểm y tế, căn cứ Khoản 1 Điều 21 Luật Bảo hiểm y tế 2008 quy định người tham gia bảo hiểm y tế được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả các chi phí:

Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con;

Vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên đối với đối tượng quy định tại các Điểm a, d, e, g, h và i Khoản 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008 trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

Xem thêm

Bảo hiểm y tế

otvet Chưa có căn cước gắn chip không ảnh hưởng đến quyền lợi BHYT
otvet Có được mua thẻ BHYT ở nơi tạm trú?
otvet Thẻ BHYT hộ gia đình có được sử dụng ngay từ ngày đóng?
otvet Nhập viện ở tỉnh khác có được BHYT thanh toán lại viện phí?
otvet Từ 1/3/2022, có thể xin cấp lại thẻ BHYT qua mạng
otvet Sinh con đúng tuyến có được hưởng BHYT 100%?
otvet Mức hưởng BHYT của trẻ dưới 6 tuổi tính như thế nào?
otvet Có được đóng BHYT một lần cho đủ 5 năm để hưởng quyền lợi cao hơn
otvet Các trường hợp được đăng ký KCB ban đầu tại bệnh viện tuyến trung ương
otvet Các trường hợp được ưu tiên KCB BHYT
otvet Thủ tục miễn trả phần viện phí vượt 6 tháng lương cơ sở do tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục
otvet Nghỉ bệnh từ 14 ngày trở lên trong tháng được miễn đóng BHYT
otvet Cần sớm gia hạn thẻ BHYT sau khi nghỉ việc để không mất quyền lợi
otvet Thủ tục xin nhận lại viện phí tự trả do quên thẻ BHYT
otvet Nhổ răng có được hưởng BHYT?
otvet Có thể đóng BHYT hộ gia đình trong thời gian nghỉ không lương
otvet Bệnh viện có được thu viện phí cao hơn mức giá của BHYT?
otvet Gia hạn trễ có bị gián đoạn giá trị sử dụng thẻ BHYT?
otvet Sinh con không đúng tuyến có được hưởng BHYT?
otvet Không hạn chế số lần KCB BHYT trong ngày hay trong tháng