LuatVietnam

blue-check Các trường hợp hàng nhập khẩu được hoàn thuế BVMT English attachment

Công văn số 4707/TCHQ-TXNK ngày 8/11/2022 của Tổng cục Hải quan về thuế bảo vệ môi trường (2 trang)
Posted: 14/11/2022 10:44:40 AM | Latest updated: 16/11/2022 9:51:51 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5579 | Vietlaw: 586
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan lưu ý sẽ không hoàn thuế BVMT của hàng hóa nhập khẩu nếu không thuộc các trường hợp được hoàn thuế quy định tại Điều 11 Luật thuế BVMT số 57/2010/QH12, Điều 6 Nghị định 67/2011/NĐ-CPstatus2 và Điều 8 Thông tư 152/2011/TT-BTCstatus2 , bao gồm:

1. Hàng nhập khẩu còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu và đang chịu sự giám sát của Hải quan được tái xuất khẩu ra nước ngoài

2. Hàng nhập khẩu để giao, bán cho nước ngoài thông qua đại lý tại Việt Nam

3. Hàng tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu theo phương thức kinh doanh hàng TN-TX được hoàn lại thuế BVMT tương ứng với số hàng tái xuất khẩu

4. Hàng nhập khẩu do người nhập khẩu tái xuất khẩu (kể cả trường hợp trả lại hàng) ra nước ngoài được hoàn lại thuế BVMT tương ứng số hàng tái xuất

5. Hàng tạm nhập khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm được hoàn lại số thuế BVMT tương ứng với số hàng khi tái xuất khẩu ra nước ngoài.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5579

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV4707_08112022TCHQ[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế Bảo vệ môi trường

blue-check Các trường hợp hàng nhập khẩu được hoàn thuế BVMT English attachment
blue-check Cơ sở thương mại không được miễn thuế BVMT ngay cả khi xuất khẩu
blue-check Từ 1/4/2022, xăng dầu được giảm 50% thuế BVMT
blue-check Từ 1/4/2022, xăng dầu được giảm 50 - 70% thuế BVMT
blue-check Xăng, dầu được giảm 50% thuế BVMT kể từ 1/4/2022
blue-check Bộ Tài chính nhắc nhở Thuế và Hải quan phải giảm thuế BVMT cho xăng dầu từ 1/4/2022
blue-check Sắp giảm thuế BVMT năm 2022 đối với xăng dầu English attachment
blue-check Năm 2022, nhiên liệu bay được giảm mức thuế BVMT còn 1.500 đồng/lít English attachment
blue-check TCHQ nhắc Hải quan các tỉnh chưa tăng thuế BVMT của nhiên liệu bay trong năm 2021 English attachment
blue-check "Nhiên liệu bay" chưa bị tăng mức thuế BVMT từ 1/1/2021 English attachment
blue-check "Nhiên liệu bay" được tính thuế BVMT theo mức 2.100 đ/lít đến hết 2021 English attachment
blue-check Thuế BVMT của xăng dầu nộp khi nào?
blue-check Túi ni lông dùng để "đóng gói" phải nộp thuế BVMT nếu đem bán, tặng, tiêu dùng
blue-check Áp dụng ngay mức giảm thuế BVMT đối với xăng máy bay từ 1/8/2020 English attachment
blue-check Giảm thuế BVMT xăng máy bay trong 5 tháng cuối năm 2020 English attachment
blue-check Túi ni lông tự phân hủy có được miễn thuế BVMT?
blue-check Cho, tặng nước sạch phải chịu thuế GTGT và phí BVMT
blue-check "Than cốc" được miễn thuế BVMT
blue-check Miễn thuế BVMT đối với than cốc và dầu tái sinh English attachment
blue-check Từ 1/1/2019 phải nộp thuế BVMT theo mức thu mới English attachment