LuatVietnam

blue-check Các trường hợp người lao động được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Hướng dẫn của Cục Thuế TP. Hà Nội về đối tượng được ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập quyết toán thuế TNCN thay và một số lưu ý (1 trang)
Posted: 22/3/2023 10:09:42 AM | Latest updated: 22/3/2023 3:35:29 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5663
LuatVietnam

Nếu thuộc một trong hai trường hợp quy định tại điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 , người lao động sẽ được ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thay thuế TNCN, gồm:

(i) Chỉ ký HĐLĐ (từ 03 tháng trở lên) tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm quyết toán, gồm cả trường hợp người lao động trong năm có điều chuyển nơi làm việc giữa các doanh nghiệp trong cùng hệ thống hoặc điều chuyển do sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

(ii) Ký HĐLĐ (từ 03 tháng trở lên) tại một nơi, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác nhưng thu nhập vãng lai không quá 10 triệu đồng/tháng và đã được khấu trừ 10% thuế tại nguồn.

Phía doanh nghiệp nếu sau khi đã quyết toán thay thuế TNCN mới phát hiện người lao động thuộc diện trực tiếp quyết toán thì cũng không cần điều chỉnh lại tờ khai quyết toán thuế đã nộp, thay vào đó sẽ cấp chứng từ khấu trừ thuế theo số liệu đã quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái nội dung "Công ty... đã quyết toán thuế TNCN thay cho Ông/Bà... (theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự)... của Phụ lục Bảng kê 05-1/BK-TNCN" để người lao động tự quyết toán.

Riêng các doanh nghiệp sử dụng chứng từ khấu trừ thuế điện tử thì ghi nội dung nêu trên vào bản in chứng từ khấu trừ thuế để đưa người lao động khai quyết toán.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5663

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quyết toán thuế

blue-check Các lưu ý khi cá nhân khai quyết toán thuế 2022 trực tuyến
blue-check Hướng dẫn cách ghi tờ khai quyết toán thuế TNCN (dành cho cá nhân tự quyết toán)
blue-check Những lưu ý đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế năm 2022
blue-check Những giải đáp cần biết về quyết toán thuế TNDN 2022
blue-check Những lưu ý khi lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 2022 (dành cho cá nhân)
blue-check Tài liệu hướng dẫn chọn nơi quyết toán thuế (dành cho cá nhân)
blue-check Những giấy tờ cần thiết để quyết toán thuế TNCN năm 2022
blue-check Các trường hợp miễn khai quyết toán thuế năm 2022 đối với cá nhân
blue-check Các trường hợp người lao động được ủy quyền quyết toán thuế TNCN
blue-check Tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2022
blue-check Những cá nhân phải khai quyết toán thuế năm 2022
blue-check Tài liệu hướng dẫn doanh nghiệp quyết toán thuế TNCN 2022
blue-check Những lưu ý dành cho cá nhân trực tiếp quyết toán thuế năm 2022
blue-check Tài liệu hướng dẫn sử dụng EtaxMobile để khai quyết toán thuế TNCN
blue-check Cách lập và nộp trực tuyến tờ khai quyết toán thuế TNCN 2022
blue-check Tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2023
blue-check Các lưu ý khi kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2022
blue-check Thuế TNDN tạm nộp của 04 quý phải đảm bảo không ít hơn 80% quyết toán English attachment
blue-check Có cần quyết toán lại số thuế TNCN đã phân bổ cho chi nhánh ngoài tỉnh?
blue-check Không được ủy quyền quyết toán thuế nếu cùng lúc có HĐLĐ tại nhiều nơi English attachment