LuatVietnam

Các trường hợp phải đăng ký khi mua bán vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

Cập nhật 25/10/2022 | Đăng tải: LVN.5569

hoi Nguyễn Tư Linh (Bình Dương)
Công ty TNHH J Việt Nam có 100% vốn đầu tư nước ngoài, ngành nghề kinh doanh chỉ có ngành sản xuất, với tỷ lệ sở hữu như sau: Nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài JM góp 93,82 % vốn điều lệ; ông Kim HK góp 2,83 % vốn điều lệ; bà Kim SK góp 3,35 % vốn điều lệ.
Nay, ông Kim HK đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của mình (2,83 % vốn điều lệ) trong Công ty cho bà Kim SK. Nhà đầu tư JM đã chuyển nhượng một phần vốn góp của mình tương ứng với tỷ lệ 65,67% vốn điều lệ trong Công ty cho bà Kim SK.
Sau khi chuyển nhượng, tỷ lệ góp vốn điều lệ của nhà đầu tư JM là 28,15%; của bà Kim SK là 71,85%.
Vậy Công ty TNHH J Việt Nam có thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài hay không?

luat Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Khoản 2, Điều 26 Luật Đầu tư 2020 quy định nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế trước khi thay đổi thành viên, cổ đông nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp làm tăng tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế kinh doanh ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài;

- Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại các Điểm a, b và c, Khoản 1, Điều 23 của Luật này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của tổ chức kinh tế trong các trường hợp: Tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ dưới hoặc bằng 50% lên trên 50%; tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu trên 50% vốn điều lệ trong tổ chức kinh tế;

- Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp được quy định tại Điều 66 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Đăng ký kinh doanh

otvet Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi giấy đăng ký hộ kinh doanh?
otvet Tự in bao bì sản phẩm có phải đăng ký kinh doanh ngành in?
otvet Các trường hợp phải đăng ký khi mua bán vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài
otvet Công ty xây dựng có cần đăng ký bổ sung ngành nghề khi kinh doanh BĐS?
otvet Xây dựng trái phép có bị thu hồi giấy đăng ký kinh doanh?
otvet Có được ủy quyền đăng ký doanh nghiệp bằng "giấy giới thiệu"?
otvet Đăng ký thành lập hộ kinh doanh có bắt buộc nộp sổ đỏ?
otvet Đứng tên giùm trên giấy phép kinh doanh có gặp rủi ro?
otvet Những điều cần biết khi cho mượn địa chỉ làm văn phòng công ty
otvet Sau 180 ngày có được hủy quyết định giải thể để hoạt động trở lại?
otvet Mở quán ăn có phải đăng ký kinh doanh?
otvet Giấy phép kinh doanh quyền phân phối có bắt buộc ghi chi tiết mã HS?
otvet Không bắt buộc giải thể trước khi đăng ký chuyển đổi công ty TNHH
otvet Giám đốc công ty TNHH có được kiêm chức Kế toán trưởng?
otvet Từ 1/5/2021, đăng ký doanh nghiệp sử dụng biểu mẫu mới
otvet Có được mở văn phòng tại căn hộ chung cư?
otvet Có được mở cửa hàng kinh doanh tại căn hộ chung cư?
otvet Bị từ chối tên đặt cho doanh nghiệp, có thể khởi kiện
otvet Thủ tục đóng cửa hộ kinh doanh
otvet Đăng ký hộ kinh doanh không cần xuất trình hộ khẩu và sổ đỏ