LuatVietnam

Các trường hợp phải khai báo tạm vắng từ 2022

Cập nhật 5/8/2022 | Đăng tải: LVN.5512

hoi Bạn đọc
Trường hợp nào phải khai báo tạm vắng năm 2022?

luat Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động:

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 31 Luật Cư trú 2020 quy định về trường hợp khai báo tạm vắng như sau:

Đi khỏi phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đang cư trú từ 1 ngày trở lên đối với:

- Bị can, bị cáo đang tại ngoại; 

- Người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án hoặc đã có quyết định thi hành án nhưng đang tại ngoại hoặc được hoãn chấp hành án, tạm đình chỉ chấp hành án; 

- Người bị kết án phạt tù được hưởng án treo đang trong thời gian thử thách;

- Người đang chấp hành án phạt quản chế, cải tạo không giam giữ;

- Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đang trong thời gian thử thách;

Đi khỏi phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đang cư trú từ 1 ngày trở lên đối với:

- Người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

- Người phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng nhưng đang được hoãn chấp hành hoặc tạm đình chỉ chấp hành;

- Người bị quản lý trong thời gian làm thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng;

Đi khỏi phạm vi đơn vị hành chính cấp huyện nơi đang cư trú từ 03 tháng liên tục trở lên đối với:

Người trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc người đang phải thực hiện các nghĩa vụ khác đối với Nhà nước theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Đi khỏi phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi thường trú từ 12 tháng liên tục trở lên đối với:

Đối tượng không thuộc trường hợp trên trừ trường hợp đã đăng ký tạm trú tại nơi ở mới hoặc đã xuất cảnh ra nước ngoài.

Xem thêm

Hộ tịch

otvet Trường hợp nào bị thu hồi sổ hộ khẩu?
otvet Từ 1/7/2022, được nộp thẻ CCCD thay sổ hộ khẩu khi xin cấp phiếu lý lịch tư pháp
otvet Chỉ có thể tra cứu "số định danh" tại công an xã nơi thường trú
otvet Giấy khai sinh điện tử chỉ được áp dụng sau khi hoàn thành số hóa sổ hộ tịch
otvet Mất bản gốc giấy khai sinh phải đăng ký lại
otvet Thủ tục chỉnh sửa thông tin cá nhân trong cơ sở dữ liệu dân cư
otvet Có được đăng ký thường trú tại nơi ở nhờ?
otvet Có thể xin giấy xác nhận thông tin cư trú để thay sổ hộ khẩu
otvet Các trường hợp phải khai báo tạm vắng từ 2022
otvet Không còn sổ hộ khẩu vẫn có thể làm căn cước công dân
otvet Có được cấp căn cước công dân ngoài giờ hành chính?
otvet Đã có thể đăng ký tạm trú online
otvet Thủ tục đổi tên khai sinh
otvet Trường hợp nào phải khai báo tạm trú khi đến địa phương khác?
otvet Cách tra cứu thông tin cá nhân bằng thẻ căn cước
otvet CMND sẽ hết giá trị khi đã có thẻ căn cước
otvet Các địa chỉ tiếp nhận phản ánh về tiến độ cấp thẻ căn cước
otvet Sử dụng CMND đã hết hạn sẽ bị phạt đến 500.000 đồng
otvet Công an được quyền kiểm tra cư trú đột xuất (không cần báo trước)
otvet Có thể xin đổi lại thẻ căn cước nếu bị nhầm nơi khai sinh