LuatVietnam

blue-check Các trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè tại TP. HCM được miễn xin phép từ 1/9/2023

Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 của UBND TP. HCM về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (22 trang)
Posted: 10/8/2023 10:28:16 AM | Latest updated: 24/8/2023 8:10:42 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5771
LuatVietnam

Theo quy định tại Điều 4 Quyết định này, việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè trong nội đô TP. HCM cho mục đích khác ngoài mục đích giao thông phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây:

- Không gây mất trật tự, an toàn giao thông; không chắn ngang nơi đường giao nhau, trước cổng và trong phạm vi 05 mét hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức.

- Chiều rộng vỉa hè dành cho người đi bộ phải còn tối thiểu 1,5 mét.

- Phần lòng đường còn lại phải bảo đảm đủ tối thiểu 02 làn xe ô tô cho một chiều lưu thông.

- Việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố phải được cơ quan chức năng cấp phép hoặc chấp thuận.

- Việc đậu xe trên hè phố chỉ được thực hiện tại nơi có biển báo cho phép đậu xe.

- Đảm bảo phù hợp với công năng và kết cấu chịu lực của lòng đường, hè phố; có giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Các trường hợp và điều kiện miễn xin phép cơ quan chức năng khi sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố được quy định tại Điều 7, bao gồm: tổ chức đám cưới, đám tang, điểm trông giữ xe phục vụ đám cưới, đám tang (không quá 48h); mở điểm kinh doanh dịch vụ, mua, bán hàng hóa tại vị trí vỉa hè thuộc danh mục cho phép của UBND cấp huyện; điểm trông giữ xe hai bánh miễn phí thuộc danh mục địa điểm do UBND cấp huyện ban hành;...

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2023 và thay thế Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND ngày 23/10/2008.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 1-Sep-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5771

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian