LuatVietnam

blue-check Các trường hợp tặng quà cho nhân viên phải tính thuế TNCN English attachment

Công văn số 46550/CTHN-TTHT ngày 22/9/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế TNCN đối với quà tặng cho nhân viên (3 trang)
Posted: 28/9/2022 7:51:44 AM | Latest updated: 29/9/2022 3:39:13 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5546 | Vietlaw: 580
LuatVietnam

Trường hợp Công ty tặng quà cho nhân viên, nếu không phải là chứng khoán, phần vốn góp, bất động sản hay tài sản phải đăng ký sở hữu theo quy định tại khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 thì được miễn tính thuế TNCN. Ngược lại, nếu là tặng chứng khoán, phần vốn góp, bất động sản, tài sản phải đăng ký sở hữu thì phải tính thuế TNCN từ nhận quà tặng.

Đối với các khoản lợi ích khác (bằng tiền hoặc không bằng tiền) chi cho nhân viên mang tính chất tiền lương, tiền công thì cũng phải tính thuế TNCN theo diện tiền lương, tiền công quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5546

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV46550-22092022CTHN[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế Thu nhập cá nhân

blue-check Chính thức miễn nộp tờ khai thuế TNCN của tháng/quý không chi trả thu nhập
blue-check Trực tiếp nhận lương từ nước ngoài phải tự khai, tự nộp thuế TNCN English attachment
blue-check Các trường hợp tặng quà cho nhân viên phải tính thuế TNCN English attachment
blue-check Trả phí dịch vụ cho cá nhân phải khấu trừ 10% thuế
blue-check Tiền thuê nhà cho người lao động vẫn đang chịu thuế TNCN theo hạn mức 15% English attachment
blue-check Chi thưởng cho từng người lao động phải khấu trừ thuế
blue-check Tặng quà cho nhân viên, trường hợp nào phải khấu trừ thuế TNCN? English attachment
blue-check BĐS nhận tặng cho từ anh chị em theo ủy quyền có được miễn thuế TNCN?
blue-check Miễn khấu trừ thuế TNCN khi chi thưởng cho cá nhân đại diện nhận thay tập thể
blue-check Hồ sơ miễn, giảm thuế TNCN theo Hiệp định cần nộp cho thuế trước khi thực hiện hợp đồng
blue-check Từ 1/7/2022, bắt buộc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế điện tử
blue-check Trợ cấp tử tuất phải chịu thuế TNCN cho phần chi vượt mức quy định
blue-check Lương tăng ca chỉ được miễn thuế TNCN phần phụ trội
blue-check Không phát sinh chi trả thu nhập có phải nộp tờ khai thuế TNCN?
blue-check Trụ sở chính chỉ phải phân bổ thuế TNCN khi trả lương thay chi nhánh ngoài tỉnh
blue-check Từ 1/1/2022, trả lương cho nhân viên của chi nhánh ngoài tỉnh phải phân bổ thuế TNCN
blue-check Cá nhân hành nghề tư vấn, thiết kế phải nộp thuế bao nhiêu?
blue-check Thuê người giao nhận hàng hóa, phải khấu trừ 10% thuế TNCN nếu không có HĐLĐ
blue-check Phụ cấp ăn trưa, trường hợp nào bị tính thuế TNCN?
blue-check Sửa đổi quy định về khai nộp thuế của cá nhân kinh doanh English attachment