LuatVietnam

blue-check Các trường hợp và hạn mức được chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài kể từ 15/2/2023 English attachment

Thông tư số 20/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân (10 trang)
Posted: 6/1/2023 7:47:31 AM | Latest updated: 7/2/2023 12:49:39 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5620 | Vietlaw: 600
LuatVietnam

Thông tư quy định chi tiết về các trường hợp và hạn mức được phép mua, mang, chuyển, thanh toán ngoại tệ ra nước ngoài của tổ chức, cá nhân cư trú tại Việt Nam.

Theo đó, đối với tổ chức, được phép mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài cho các mục đích sau: tài trợ, viện trợ theo cam kết quốc tế, viện trợ khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ phát triển dự án văn hóa, giáo dục; trả thưởng; phân bổ tiền tài trợ thực hiện dự án, đề tài nghiên cứu khoa học ở nước ngoài; hoàn trả tiền đã tài trợ thực hiện dự án tại Việt Nam.

Mức ngoại tệ được mua, chuyển, mang ra nước ngoài của tổ chức được xác định căn cứ vào số tiền ghi trên giấy tờ, chứng từ có liên quan, riêng trường hợp chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài để tài trợ cho các chương trình, dự án, các quỹ trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục không được quá 50.000 USD.

Đối với cá nhân, được phép mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài cho các mục đích quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 70/2014/NĐ-CP (gồm: học tập, chữa bệnh, đi công tác, du lịch, thăm thân nhân, trả phí, lệ phí cho nước ngoài, trợ cấp cho thân nhân ở nước ngoài, chuyển tiền thừa kế, đi định cư nước ngoài). Hạn mức mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài của cá nhân trong từng trường hợp được quy định cụ thể tại Điều 13.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023.

Bãi bỏ Thông tư số 20/2011/TT-NHNNstatus1 ngày 29/8/2011; Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 24/2018/TT-NHNNstatus2 ngày 28/9/2018.

Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 17 Thông tư số 02/2021/TT-NHNNstatus2 ngày 31/3/2021; Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư số 15/2011/TT-NHNNstatus2 ngày 12/8/2011; Bổ sung điểm i khoản 2 Điều 3 Thông tư số 16/2014/TT-NHNNstatus2 ngày 01/8/2014.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5620

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT20_30122022NHNN[EN].pdf

Dòng thời gian

Ngoại tệ - vàng

light-check Điều kiện kinh doanh đại lý đổi ngoại tệ của nước có chung biên giới
blue-check Quy định mới về nhận biết rủi ro và biện pháp phòng chống rửa tiền English attachment
blue-check Hướng dẫn các ngân hàng báo cáo tình hình chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để tài trợ, viện trợ
blue-check Sửa đổi các thủ tục cấp phép sản xuất, kinh doanh vàng và đại lý ngoại tệ
blue-check Thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối (sửa đổi)
blue-check Các trường hợp và hạn mức được chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài kể từ 15/2/2023 English attachment
blue-check Điều chỉnh thẩm quyền cấp phép hoạt động ngoại hối cho chi nhánh ngân hàng nước ngoài English attachment
blue-check Điều chỉnh một số quy định về nhập khẩu vàng nguyên liệu và chuyển ngân ra nước ngoài English attachment
blue-check Về thủ tục nhập khẩu vàng
blue-check Quy định mới về trả thưởng bằng ngoại tệ cho người nước ngoài tham gia trò chơi điện tử English attachment
blue-check Kinh doanh thêm vàng, bạc phải hạch toán riêng để nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
blue-check Thay mới thủ tục cấp, đổi giấy phép thu chi ngoại tệ (dành cho doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử)
blue-check Sửa đổi thủ tục Đăng ký giao dịch ngoại tệ giữa NHNN với các ngân hàng
blue-check Điều kiện giao dịch ngoại tệ giữa ngân hàng thương mại với NHNN kể từ 15/2/2022 English attachment
blue-check Nhập khẩu "đồng xu bằng bạc trắng" có phải xin giấy phép?
blue-check Từ 15/1/2021, doanh nghiệp FDI được miễn nộp Giấy phép khi nhập khẩu vàng nguyên liệu English attachment
blue-check Từ 15/1/2021, Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu được cấp trên Hệ thống một cửa quốc gia English attachment
blue-check Sửa đổi biểu mẫu và thủ tục cấp phép XNK ngoại tệ của ngân hàng English attachment
blue-check Nhập vàng nguyên liệu để gia công phải có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước English attachment
blue-check Nhập khẩu vàng để sản xuất linh kiện điện tử phải cáo cáo hàng quý với NHNN English attachment