LuatVietnam

blue-check Các trường tư thục khi thu học phí phải phát hành hóa đơn

Công văn số 2928/SGDĐT-KHTC ngày 21/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2022-2023 (7 trang)
Posted: 29/9/2022 1:11:36 PM | Latest updated: 3/10/2022 3:35:07 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5557
LuatVietnam

Đối với các trường công tại Tp. Hà Nội, việc thu học phí hiện đang áp dụng theo Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND và Nghị định 81/2021/NĐ-CP; riêng các trường công lập chất lượng cao thu theo Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND .

Các trường tư thục được quyền tự ấn định mức thu học phí và mức tăng năm tiếp theo không quá 10% so với năm trước (Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP). Tuy nhiên, khi thu học phí, các trường tư thực phải phát hành hóa đơn và công khai mức thu theo quy định tại Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5557

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Giáo dục - Đào tạo

light-check Tiêu chuẩn mới đối với thư viện trường học
blue-check 04 Công ty Việt Nam được liên kết cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS
blue-check Công ty TNHH Giáo dục IDP được cấp phép liên kết tổ chức thi chứng chỉ IELTS
blue-check Công ty Cổ phần REAP được liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill
blue-check 05 công ty được cấp phép liên kết thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis tại Việt Nam
blue-check Sẽ tăng cường kiểm tra điều kiện hoạt động của cơ sở liên kết cấp chứng chỉ ngoại ngữ với nước ngoài
blue-check Mức thu học phí niên khóa 2022 - 2023 tại TP. HCM
blue-check Học sinh tại TP. HCM sẽ được lùi giờ học
blue-check Mức thu học phí từ niên khóa 2022-2023 tại TP. HCM
blue-check Mức hỗ trợ học phí dành cho học sinh tại TP. HCM trong niên khóa 2022-2023
blue-check Tài liệu hướng dẫn dạy Tin học chuẩn quốc tế cho học sinh phổ thông
blue-check Tiêu chuẩn mới đối với người kiểm định chất lượng giáo dục đại học
blue-check Các trường tư thục khi thu học phí phải phát hành hóa đơn
blue-check Một số nội dung mà Sở Giáo dục Đào tạo Tp. HCM sẽ thanh tra trong niên học 2022-2023
blue-check Danh sách các trường đại học được phép tổ chức thi cấp chứng chỉ Ngoại ngữ - Tin học
blue-check Các trường công lập tại Hà Nội tạm thời chưa thu học phí năm học mới
blue-check Thay mới một số thủ tục trong lĩnh vực giáo dục tại TP. HCM
blue-check Trường công lập tại TP. HCM sẽ không tăng tiền bán trú trong năm học mới
blue-check Lịch mở Cổng thanh toán trực tuyến lệ phí tuyển sinh đại học năm 2022 trên cả nước
blue-check Lịch học niên khóa 2022-2023 dành cho học sinh TP. HCM