LuatVietnam

blue-check Các vấn đề cần xem xét khi tham gia chính sách thuế suất tối thiểu toàn cầu

Thông báo số 120/TB-VPCP ngày 10/4/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về thuế suất tối thiểu toàn cầu, tác động và ảnh hưởng đối với Việt Nam (2 trang)
Posted: 11/4/2023 12:54:41 PM | Latest updated: 12/4/2023 1:49:17 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5677
LuatVietnam

Liên quan đến "Báo cáo về chính sách thuế suất tối thiểu toàn cầu, tác động đến Việt Nam", Phó Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị Bộ Tài chính cần phải nghiên cứu, báo cáo bao quát hết các vấn đề phát sinh để đề xuất, kiến nghị các giải pháp thật phù hợp trong thời gian tới, trong đó phải nêu bật các vấn đề cốt lõi sau đây:

(i) Quá trình hình thành và nội hàm Thuế suất tối thiểu toàn cầu;

(ii) Khẳng định rõ Việt Nam cần hay không cần, nên hay không nên tham gia;

(iii) Làm rõ hơn chính sách thuế của ta trong thời gian vừa qua;

(iv) Phân tích đánh giá thật đầy đủ, toàn diện tác động của thuế suất tối thiểu toàn cầu đối với Việt Nam, nhất là tác động đến ngân sách nhà nước, nhà đầu tư và thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam;

(v) Giải pháp ứng phó của Việt Nam trước tác động của thuế suất tối thiểu toàn cầu, đặc biệt là giải pháp đối với những đối tượng bị tác động cần cụ thể, rõ ràng, phân tích kỹ tác động.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5677

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chính sách thuế

blue-check Hồ sơ xin ân hạn thuế năm 2023 phải nộp trước 1/10/2023
blue-check Các trường hợp được và không được xóa nợ thuế theo Nghị quyết số 94/2019/QH14
blue-check Thông tin cần biết về chính sách gia hạn nộp thuế năm 2023
blue-check Doanh nghiệp nào được gia hạn nộp thuế năm 2023?
blue-check Các lưu ý về chính sách gia hạn nộp thuế năm 2023
blue-check Đề án cải cách các sắc thuế GTGT, TNDN và TTĐB giai đoạn 2021-2030
blue-check Bộ Tài chính công bố các thay đổi về biện pháp thương mại với WTO English attachment
blue-check Thông tin cần biết về chính sách ân hạn thuế năm 2023 English attachment
blue-check Chính sách ân hạn nộp thuế năm 2023 English attachment
blue-check Các vấn đề cần xem xét khi tham gia chính sách thuế suất tối thiểu toàn cầu
blue-check Chính sách miễn, giảm thuế năm 2023 sẽ được trình trước ngày 15/4/2023
blue-check Phương án miễn, giảm, ân hạn thuế năm 2023 sẽ được trình Chính phủ trước 15/3/2023
blue-check Bộ Tài chính từ chối gia hạn chính sách giảm thuế GTGT cho năm 2023
blue-check Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thực hiện trước 1/1/2015 có được ưu đãi?
blue-check Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2023 sẽ được trình ban hành trong tháng 4
blue-check Kế hoạch rà soát cắt giảm thủ tục hành chính thuế năm 2023
blue-check Những lưu ý về thuế đầu năm 2023
blue-check Tổng hợp các chính sách thuế mới của năm 2022
blue-check Định hướng cải cách chính sách thuế đến năm 2030
blue-check Về chính sách ưu đãi thuế đối với DNNVV