LuatVietnam

blue-check Các vi phạm nên tránh để không bị xử phạt về thuế và hóa đơn

Thông báo số 7592/TB-CTTPHCM ngày 25/4/2023 của Cục Thuế TP. HCM về việc cảnh báo tình trạng vi phạm khi sử dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CPstatus2 và Thông tư số 78/2021/TT-BTC (6 trang)
Posted: 28/4/2023 3:46:33 PM | Latest updated: 18/5/2023 10:40:39 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5701
LuatVietnam

Để tránh bị xử phạt về thuế và hóa đơn, doanh nghiệp cần lưu ý một số hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 6 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH13 và khoản 2 Điều 5 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 đã được Cục thuế TP. HCM tổng hợp gồm:

1. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế (xem điểm 1 Mục I đính kèm Thông báo này)

2. Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ (xem điểm 2 Mục I đính kèm)

3. Các khái niệm về hóa đơn, chứng từ hợp pháp; hóa đơn, chứng từ giả (xem điểm 3 Mục I)

4. Các hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp (xem điểm 4 Mục I)

5. Các hành vi sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ (xem điểm 5 Mục I)

6. Các hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ (xem điểm 6 Mục I)

7. Các hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu HĐĐT (xem điểm 7 Mục I)

8. Trách nhiệm của người bán, người mua khi thực hiện giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ liên quan đến hóa đơn (xem Mục II đính kèm).

9. Các biện pháp giảm thiểu rủi ro liên quan đến sử dụng không hợp pháp hóa đơn (xem Mục III).

Theo Cục thuế, nhằm giảm thiểu rủi ro bị xử phạt về thuế và hóa đơn, khi mua hàng hóa, dịch vụ (trực tiếp hoặc trực tuyến), doanh nghiệp chỉ nhận hàng, kê khai thuế GTGT đầu vào và tính vào chi phí hợp lý đối với các HĐĐT được lập bởi người bán đã đăng tải đầy đủ thông tin về trụ sở, MST và phù hợp với thông tin trên đơn đặt hàng.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải thường xuyên truy cập vào Hệ thống HĐĐT trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế (hoadondientu.gdt.gov.vn) và App mobile "Tra cứu hóa đơn" của Tổng cục Thuế để tra cứu, đối soát hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra để kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, kịp thời phát hiện các hóa đơn không hợp pháp.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5701

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xử phạt thuế

blue-check Các trường hợp cơ quan Thuế sẽ phải bồi thường thiệt hại
blue-check Danh sách 524 doanh nghiệp sẽ bị thanh tra hóa đơn
blue-check Lưu ý các hành vi vi phạm về thuế và hóa đơn
blue-check Các vi phạm nên tránh để không bị xử phạt về thuế và hóa đơn
blue-check Các biện pháp cưỡng chế mà ngành Thuế sẽ áp dụng trong năm 2023
blue-check Năm 2023, ngành Thuế sẽ quản lý chặt hóa đơn để chống buôn lậu và trốn thuế
blue-check Các nhóm doanh nghiệp sẽ thanh tra thuế và kiểm tra hóa đơn trong năm 2023 English attachment
blue-check Đại diện của doanh nghiệp có thể bị hoãn xuất cảnh sau khi được khoanh nợ thuế
blue-check Giám đốc sẽ bị dừng xuất cảnh nếu doanh nghiệp còn nợ thuế
blue-check Một số lưu ý khi xử phạt hành chính về thuế và hóa đơn
blue-check Giám đốc có được dỡ bỏ lệnh hoãn xuất cảnh nếu doanh nghiệp được khoanh nợ thuế? English attachment
blue-check Quy trình mới về cưỡng chế nợ thuế
blue-check Thay mới Quy trình cưỡng chế nợ thuế đối với hàng hóa XNK
blue-check Tạm dừng dự án theo yêu cầu của địa phương có được miễn phạt chậm nộp tiền sử dụng đất?
blue-check Doanh nghiệp được đòi tiền lãi tính trên số thuế bị xử phạt sai English attachment
blue-check Hàng buộc tái xuất do giả mạo nhãn hiệu có bị xử phạt thuế? English attachment
blue-check Quy trình phân loại và xử lý nợ thuế từ 20/7/2022 English attachment
blue-check Cán bộ thuế có được ủy quyền ký quyết định cưỡng chế thuế?
blue-check Cục thuế các tỉnh sẽ truy thu thuế đối với người lao động phát sinh thu nhập nhiều nơi
blue-check Bên bán phải tự nộp phần thuế GTGT chênh lệch nếu chưa kịp điều chỉnh thuế suất trước khi bị kiểm tra