LuatVietnam

light-check Các vị trí công chức ngành Tư pháp phải luân chuyển định kỳ kể từ 7/10/2023

Thông tư số 05/2023/TT-BTP ngày 24/8/2023 của Bộ Tư pháp quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp tại chính quyền địa phương (3 trang)
Posted: 5/9/2023 7:25:46 AM | Latest updated: 18/9/2023 3:30:38 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Thông tư ban hành Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi trong ngành Tư pháp, áp dụng kể từ ngày 7/10/2023.

Theo đó, các vị trí phải luân chuyển công tác sau mỗi 5 năm bao gồm:

- Giải quyết yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

- Giải quyết các thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài;

- Giải quyết việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch;

- Giải quyết hồ sơ xin nhập, xin thôi, xin trở lại quốc tịch Việt Nam; cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam; giấy xác nhận là người gốc Việt Nam;

- Giải quyết việc nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

- Thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng; hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng;

- Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam;

- Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, thu hồi, thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản, chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản;

- Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, thu hồi, thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam;

- Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, thu hồi, thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại, Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại, Chi nhánh, văn phòng đại diện Trung tâm hòa giải thương mại thành lập ở nước ngoài;

- Thẩm định hồ sơ và thực hiện thủ tục trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép thành lập, chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng, chấm dứt hoạt động của Văn phòng thừa phát lại.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 07/10/2023 và thay thế Quyết định số 1277/QĐ-BTP ngày 09/7/2008.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 7-Oct-2023
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu