LuatVietnam

blue-check Các website cho phép tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp

Công văn số 10839/SHTT-TTTT ngày 30/11/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc cung ứng thông tin sở hữu trí tuệ (2 trang)
Posted: 13/12/2022 2:49:11 PM | Latest updated: 20/12/2022 4:19:19 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5601
LuatVietnam

Liên quan đến việc tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp (SHCN) qua công cụ Wipopublish (địa chỉ wipopublish.ipvietnam.gov.vn) Cục Sở hữu trí tuệ cho biết sẽ tiếp thu các góp ý và tiếp tục khắc phục, hoàn thiện công cụ này nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khai thác thông tin của người dân.

Ngoài công cụ Wipopublish nêu trên, Cục Sở hữu trí tuệ cũng đã công khai Danh sách đơn và văn bằng bảo hộ SHCN đã công bố của 63 tỉnh, thành (từ đầu đến nay), Toàn văn Bản mô tả của Bằng độc quyền sáng chế và Bằng độc quyền giải pháp hữu ích công bố hằng tháng (từ tháng 7/2018) tại địa chỉ: https://ipvietnam.gov.vn/vi_VN/web/guest/tra-cuu-thong-tin.

Đồng thời, cơ sở dữ liệu về SHCN của Việt Nam còn có thể tra cứu miễn phí thông qua các cơ sở dữ liệu của WIPO và ASEAN như:

1. Công cụ tra cứu sáng chế toàn cầu của WIPO có dữ liệu của Việt Nam: https://patentscope.wipo.int/search.jsf .

2. Công cụ tra cứu nhãn hiệu toàn cầu của WIPO có dữ liệu của Việt Nam: https://branddb.wipo.int/en .

3. Công cụ tra cứu nhãn hiệu của ASEAN có dữ liệu của Việt Nam: http://www.asean-tmview.org/tmview/welcom .

4. Công cụ tra cứu Kiểu dáng công nghiệp của ASEAN có dữ liệu của Việt Nam: http://www.asean-designview.org/designview/welcom .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5601

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Sở hữu công nghiệp

blue-check Các website cho phép tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp
blue-check Có được hoàn trả phí bảo hộ sở hữu công nghiệp đã nộp?
blue-check Có thể nộp đơn đăng ký sở hữu công nghiệp trực tuyến bằng chữ ký số
blue-check Thủ tục đề nghị hoàn phí, lệ phí sở hữu công nghiệp bị thu sai
blue-check Có được ủy quyền cho cá nhân làm đại diện chủ sở hữu công nghiệp? English attachment
blue-check Yêu cầu về ủy quyền khi đại diện cho chủ đơn đăng ký sở hữu công nghiệp English attachment
blue-check Về việc khắc phục hậu quả đối với vi phạm sở hữu công nghiệp
blue-check Mua bí quyết sản xuất của nước ngoài có bị tính thuế bản quyền?
blue-check Hải quan sẽ không xử phạt vi phạm liên quan đến mã số, mã vạch hàng xuất khẩu English attachment
blue-check Phí đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp Việt Nam: 2 triệu/kiểu dáng English attachment
blue-check Miễn xin phép khi in mã số, mã vạch lên hàng xuất khẩu
blue-check Thông báo số tài khoản thu các khoản lệ phí sở hữu công nghiệp
blue-check Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp có được hưởng thuế GTGT 5%? English attachment
blue-check Chi phí mua "phương thức sản xuất" của Công ty mẹ có được hạch toán chi phí? English attachment
blue-check Sửa đổi điều kiện đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp English attachment
blue-check Hướng dẫn xử lý tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp English attachment
blue-check Cho phép bổ sung nhãn phụ nếu nhãn gốc chưa thể hiện đủ thông tin
blue-check Quy định về đăng ký nguồn gốc địa lý của sản phẩm English attachment
blue-check Bỏ quy định kiểm soát biên giới về sở hữu công nghiệp hàng XNK
blue-check Dịch vụ dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được áp dụng thuế suất GTGT 5%