LuatVietnam

blue-check Các yêu cầu khi số hóa hồ sơ và thủ tục hành chính điện tử English attachment

Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 5/4/2023 của Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (26 trang)
Posted: 6/4/2023 7:19:12 AM | Latest updated: 20/4/2023 11:02:20 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5674 | Vietlaw: 612
LuatVietnam

Thông tư quy định chi tiết việc số hóa hồ sơ, giấy tờ và việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, cụ thể gồm:

- Quy định chung và các thuật ngữ (Chương I).

- Các yêu cầu, quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Chương II).

- Các tiêu chí rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính để cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tích hợp lên Cổng dịch vụ công (Chương III).

- Rà soát, chuẩn hóa mẫu đơn, tờ khai thiết lập biểu mẫu điện tử tương tác (Chương IV).

- Chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia (Chương V).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/5/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 25-May-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5674

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT01_05042023VPCP[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Giao dịch điện tử

blue-check Các bước xác minh và xuất trình thông tin, giấy tờ trên VNeID để thực hiện thủ tục hành chính
blue-check Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 2.1
blue-check Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của ngành Tài chính
blue-check Các yêu cầu khi số hóa hồ sơ và thủ tục hành chính điện tử English attachment
blue-check Định hướng và giải pháp phát triển kinh tế số, xã hội số giai đoạn 2023-2025
blue-check Các bước đăng ký tài khoản nộp thuế điện tử dành cho cá nhân
blue-check Các dịch vụ công trực tuyến sẽ triển khai trong năm 2023
blue-check Chuẩn cấu trúc dữ liệu trao đổi với Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm
blue-check Sửa đổi chuẩn dữ liệu hồ sơ gửi lên Cổng dịch vụ công Kho bạc Nhà nước
blue-check Có thể dùng tài khoản ngân hàng để kích hoạt tài khoản Etax Mobile
blue-check Các thủ tục về cấp tài khoản định danh điện tử
blue-check Kế hoạch chuyển đổi số trong hoạt dộng xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2025
blue-check Hướng dẫn cài đặt và nộp thuế qua eTax Mobile (dành cho cá nhân)
blue-check Kế hoạch chuyển đổi số đến hết năm 2022 của ngành Tài chính
blue-check Mô hình thiết kế nền tảng BHXH số phiên bản 2.0
blue-check Quy định khung về tài khoản giao dịch điện tử English attachment
blue-check Danh mục mã định danh điện tử của UBND và các Sở, ngành tại TP. Hà Nội
blue-check Cá nhân có thể nộp online các khoản thuế, phí trước bạ qua eTax Mobile
blue-check Các dự án Luật được thảo luận trong phiên họp Chính phủ tháng 7/2022
blue-check Ngân hàng sẽ thí điểm xác thực từ xa thông tin của khách hàng vay vốn