LuatVietnam

blue-check Các yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài

Công văn số 1806/TCHQ-TXNK ngày 20/5/2022 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài (40 trang)
Posted: 23/5/2022 9:03:27 AM | Latest updated: 23/5/2022 5:22:11 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Công văn trao đổi nội dung liên quan đến các yêu cầu kỹ thuật khi xây dựng phần mềm hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài, bao gồm:

(i) Yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm (xem Phụ lục 1);

(ii) Yêu cầu về phần cứng đáp ứng Hải quan số (xem Phụ lục 2);

(iii) Yêu cầu về an ninh an toàn đối với hệ thống (xem Phụ lục 3).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Hải quan điện tử - VNACCS