LuatVietnam

Cách chia thừa kế tài sản chung của ba mẹ

Cập nhật 13/9/2022 | Đăng tải: LVN.5536

hoi Không nêu tên
Ông bà nội mất để lại cho bố mẹ tôi một mảnh đất. Năm 1997 bố tôi mất không để lại di chúc. Mẹ tôi bán một phần đất, còn lại được bao nhiêu thì chia cho 2 người con trai, 9 người con gái còn lại không có phần. Nay 9 chị em tôi muốn xin một phần đất của hai người con trai kia thì mẹ tôi không đồng ý. Nhờ luật sư tư vấn liệu 9 chị em tôi có được hưởng một phần đất không?

luat Thạc sỹ - Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội:

Trường hợp của gia đình bạn, mảnh đất là tài sản chung của bố mẹ bạn nên khi bố bạn mất, ½ mảnh đất đó sẽ là di sản của bố bạn để lại, mẹ bạn chỉ có quyền sử dụng đất đối với ½ mảnh đất còn lại.

Do bố bạn mất không để lại di chúc, di sản thừa kế sẽ được chia theo quy định pháp luật. Theo quy định tại Điều 651 Bộ Luật dân sự 2015 người thừa kế theo pháp luật, hàng thừa kế thứ nhất bao gồm: 11 người con và mẹ của bạn, mọi người được hưởng phần di sản thừa kế bằng nhau. Bố bạn mất năm 1997, vẫn còn thời hiệu khởi kiện phân chia di sản thừa kế theo quy định pháp luật. Như vậy, các bạn có thể khởi kiện yêu cầu phân chia di sản thừa kế mà bố bạn để lại là ½ mảnh đất. 

Ngoài ra, việc tặng cho đối với ½ thửa đất thuộc quyền sử dụng của mẹ bạn là do mẹ bạn quyết định.

Luật Hôn nhân gia đình 2014 tại Điều 66. Giải quyết tài sản của vợ chồng trong trường hợp một bên chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết

1. Khi một bên vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì bên còn sống quản lý tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp trong di chúc có chỉ định người khác quản lý di sản hoặc những người thừa kế thỏa thuận cử người khác quản lý di sản.

2. Khi có yêu cầu về chia di sản thì tài sản chung của vợ chồng được chia đôi, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận về chế độ tài sản. Phần tài sản của vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết được chia theo quy định của pháp luật về thừa kế.

Xem thêm

Di chúc - Thừa kế

otvet Người mất năng lực hành vi dân sự vẫn được quyền hưởng thừa kế
otvet Cách chia thừa kế tài sản chung của ba mẹ
otvet Khai nhận thừa kế đất cần nộp những giấy tờ gì?
otvet Trường hợp nào người bị án tù không được hưởng thừa kế?
otvet Thủ tục khai nhận tài sản đối với người thừa kế duy nhất
otvet Khi nào cháu được thừa kế thế vị tài sản từ ông bà?
otvet Con chưa thành niên đương nhiên được hưởng thừa kế, không phụ thuộc vào di chúc
otvet Quyền thừa kế không phân biệt con riêng hay con chung
otvet Thời hạn chia thừa kế nhà đất là 30 năm
otvet Thời hiệu chia thừa kế bất động sản là 30 năm
otvet Giấy tờ cần thiết để khai nhận thừa kế theo pháp luật
otvet Người thừa kế mất trước người lập di chúc, chia thừa kế thế nào?
otvet Khai thừa kế có phải nộp bản tường trình quan hệ nhân thân của người để lại thừa kế?
otvet Con riêng có được hưởng thừa kế?
otvet Các trường hợp tạm hoãn chia thừa kế
otvet Quyền thừa kế không phụ thuộc vào việc phải có tên trên hộ khẩu
otvet Doanh nghiệp có được nhận thừa kế nhà đất của cá nhân?
otvet Di chúc đã công chứng vẫn có thể sửa đổi và hủy bỏ
otvet Có được lập di chúc đối với đất đang thế chấp?
otvet Vợ hoặc chồng sau của người quá cố vẫn được hưởng thừa kế nếu có đăng ký kết hôn