LuatVietnam

blue-check Cách đăng ký tài khoản truy cập Hệ thống giám sát, đánh giá đầu tư English attachment

Công văn số 4553/BKHĐT-TTTH ngày 6/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng ký tài khoản sử dụng Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư (1 trang)
Posted: 13/7/2022 3:41:34 PM | Latest updated: 22/7/2022 8:27:11 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5494 | Vietlaw: 571
LuatVietnam

Các nhà đầu tư nếu muốn đăng ký tài khoản truy cập Hệ thống giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định 29/2021/NĐ-CP thì vào đường link: https://taikhoan.mpi.gov.vn, sau đó tích chọn "Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư", không chọn "Hệ thống khác".

Tài liệu hướng dẫn đăng ký tài khoản đã được Bộ Kế hoạch & Đầu tư đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư tại địa chỉ http://giamsatdautuquocgia.mpi.gov.vn .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5494

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV4553-06072022BKHDT[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đầu tư nước ngoài

blue-check Xác định doanh nghiệp FDI được kinh doanh BĐS theo quy định nào?
blue-check Doanh nghiệp FDI không được kinh doanh TN-TX hàng hóa English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI không được bán hàng nhập khẩu chưa gia công, chế biến ra nước ngoài English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI chưa được phép kinh doanh TN-TX English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI vẫn đang bị cấm kinh doanh TN-TX English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI chưa được kinh doanh TN-TX hàng hóa English attachment
blue-check Về quyền và thủ tục XNK tại chỗ đối với thương nhân nước ngoài English attachment
blue-check Các bộ ngành sẽ đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp FDI
blue-check Thay mới Danh mục thủ tục về đầu tư và đấu thầu được thực hiện trực tuyến
blue-check Doanh nghiệp FDI có được xuất khẩu nguyên liệu có nguồn gốc nhập khẩu? English attachment
blue-check Thay mới các báo cáo định kỳ về dự án đầu tư
blue-check Về thủ tục điều chỉnh tên nhà đầu tư thực hiện dự án English attachment
blue-check Về điều kiện gia hạn giấy phép của chi nhánh công ty xây dựng nước ngoài English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI vẫn được nhập khẩu máy bay làm tài sản cho dự án English attachment
blue-check Cách đăng ký tài khoản truy cập Hệ thống giám sát, đánh giá đầu tư English attachment
blue-check [Tp. HCM] Thay mới 21 thủ tục đầu tư trong Khu chế xuất và công nghiệp
blue-check Đề xuất của Bộ KH&ĐT về giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh năm 2022
blue-check Chiến lược thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam giai đoạn 2021-2030 English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI không được nhập khẩu nguyên liệu để bán sang nước thứ ba English attachment
blue-check Cách phân biệt các mã loại hình nhập khẩu áp dụng cho doanh nghiệp FDI English attachment