LuatVietnam

blue-check Cách ghi lĩnh vực hành nghề trên chứng chỉ kiến trúc sư

Công văn số 5043/BXD-QHKT ngày 9/11/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc (1 trang)
Posted: 17/11/2022 1:03:31 PM | Latest updated: 18/11/2022 2:14:30 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5588
LuatVietnam

Theo Bộ Xây dựng, lĩnh vực hành nghề trên chứng chỉ hành nghề kiến trúc được ghi theo các lĩnh vực quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 và được Hội đồng xét cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc quyết định dựa trên nguyện vọng, lĩnh vực được đào tạo và quá trình hoạt động chuyên môn kiến trúc được kê khai trong Đơn đề nghị của cá nhân.

Việc bổ sung lĩnh vực hành nghề kiến trúc có thể thực hiện bổ sung vào chứng chỉ cũ hoặc cấp phôi chứng chỉ mới, tuy nhiên sẽ được quản lý thống nhất về mã số chứng chỉ theo quy định tại Thông tư 03/2020/TT-BXD .

Về thành phần hồ sơ đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc, thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định 85/2020/NĐ-CP .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5588

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thiết kế - Kiến trúc

blue-check Chứng chỉ kiến trúc sư do cơ quan nào cấp?
blue-check Cách ghi lĩnh vực hành nghề trên chứng chỉ kiến trúc sư
blue-check Thủ tục cần thiết khi điều chỉnh kiến trúc công trình
blue-check Kiến trúc sư nước ngoài phải chuyển đổi chứng chỉ nếu hành nghề dài hạn tại Việt Nam
blue-check Những lưu ý về điều kiện gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư
blue-check Về việc lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế công trình
blue-check Có cần xác định lại cấp công trình nếu điều chỉnh thiết kế?
blue-check Xin cấp chứng chỉ kiến trúc sư phải có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm
blue-check Hành nghề kiến trúc bằng chứng chỉ xây dựng vẫn được gia hạn
blue-check Về căn cứ xét gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc được cấp theo Luật Xây dựng
blue-check Điều chỉnh kiến trúc căn hộ có cần tái thẩm định thiết kế dự án?
blue-check Quy chế quản lý kiến trúc công trình từ 7/1/2022 tại TP. HCM
blue-check Thủ tục cấp, đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc tại TP. HCM
blue-check Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo quy định nào?
blue-check Thay đổi vật liệu xây dựng có cần thẩm định lại thiết kế?
blue-check Về thẩm quyền thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở
blue-check Hướng dẫn tính chi phí lập, thẩm định quy chế quản lý kiến trúc English attachment
blue-check Xin gia hạn chứng chỉ kiến trúc sư phải có giấy xác nhận hành nghề liên tục
blue-check Giải đáp về cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc
blue-check Dự án thực hiện tại khu chức năng được miễn thẩm định thiết kế tại cơ quan xây dựng