LuatVietnam

blue-check Cách ghi số tiền chiết khấu trên hóa đơn điện tử

Công văn số 7592/CTTPHCM-TTHT ngày 30/6/2022 của Cục Thuế TP. HCM về hóa đơn điện tử (3 trang)
Posted: 6/10/2022 3:20:46 PM | Latest updated: 7/10/2022 10:12:29 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5559
LuatVietnam

Thoe Cục Thuế Tp. HCM, nếu hàng hóa hay dịch vụ đã cung cấp trước ngày 1/2/2022 nhưng sau thời điểm này mới lập hóa đơn thì không được áp dụng mức thuế GTGT 8%.

Trường hợp bán hàng có chiết khấu thương mại, số tiền chiết khấu ghi trên hóa đơn điện tử sẽ theo chuẩn dữ liệu quy định tại Quyết định số 1450/QĐ-TCTstatus2 . Theo đó, sẽ phải thể hiện giá trị dương. Nếu số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình chiết khấu thì mới được thể hiện giá trị âm. Việc ghi giá trị âm cũng được áp dụng cho trường hợp phát hành hóa đơn điều chỉnh giá trị tiền chiết khấu

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5559

Tệp đính kèm

Lược đồ

Chiết khấuCập nhật đến: 11-Oct-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hóa đơn

blue-check Công ty Cổ phần ATIS được phép cung cấp dịch vụ HĐĐT
blue-check Cách xử lý sai sót cho hóa đơn phát hành theo quy định cũ
blue-check Hóa đơn phải thể hiện chi tiết chủng loại hàng hóa nếu bán mặt hàng có nhiều chủng loại
blue-check Những điều cần biết về chương trình "Hóa đơn may mắn"
blue-check Thể lệ Chương trình "Hóa đơn may mắn" tại TP. HCM kỳ mở thưởng đầu tiên năm 2022
blue-check Mua hàng của cá nhân không kinh doanh được miễn hóa đơn
blue-check Kê khai thuế hóa đơn theo ngày lập
blue-check Cách xử lý khi phát hiện hóa đơn bản giấy có sai sót
blue-check Hóa đơn sai số tiền có thể lập hóa đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn mới thay thế
blue-check Sửa đổi cấu trúc dữ liệu và mã cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử
blue-check Thông tin về chương trình "Hóa đơn may mắn" do Cục thuế Hà Nội tổ chức
blue-check Giải đáp về sử dụng HĐĐT và bảng kê
blue-check Các khoản chiết khấu và khuyến mại phải ghi rõ trên HĐĐT
blue-check Sau 1/7/2022, chứng từ khấu trừ thuế TNCN không cần đăng ký với cơ quan thuế
blue-check Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sử dụng hóa đơn bán hàng cho hàng xuất khẩu
blue-check Ngành Thuế sẽ quay thưởng "Hóa đơn may mắn" hàng quý kể từ quý II/2022
blue-check DNCX nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sử dụng hóa đơn bán hàng điện tử cho hàng xuất khẩu
blue-check Quy trình đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền
blue-check Điều chỉnh doanh thu của hóa đơn giấy trước đó phải thông báo cho cơ quan thuế được biết
blue-check Phải gửi lại Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT nếu có thay đổi thông tin đăng ký sử dụng HĐĐT