LuatVietnam

blue-check Cách khai điều kiện giao hàng DPU Incoterm 2020 trên tờ khai nhập khẩu

Công văn số 9793/TXNK-TGHQ ngày 14/11/2022 của Tổng cục Hải quan về việc kê khai điều kiện giao hàng (1 trang)
Posted: 21/11/2022 7:39:50 AM | Latest updated: 21/11/2022 12:06:51 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5585
LuatVietnam

Theo hướng dẫn kê khai "điều kiện giao hàng" trên tờ khai nhập khẩu điện tử tại ô 2 chỉ tiêu 1.44 khoản 2 Phụ I Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 thì không có điều kiện DPU theo Incoterm 2020 (thay thế điều kiện DAT theo Incoterm 2010).

Do đó, Cục thuế XNK đã hướng dẫn doanh nghiệp nhập điều kiện giao hàng DAT tại ô 2 chỉ tiêu 1.44, đồng thời tại ô “chi tiết khai trị giá” của chỉ tiêu 1.50 nhập nội dung ghi chú: “ĐKGH DPU theo Incoterm 2020”.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5585

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thủ tục hải quan

blue-check Về thủ tục khai hải quan đối với hàng gia công bán tại Việt Nam
blue-check Cách khai điều kiện giao hàng DPU Incoterm 2020 trên tờ khai nhập khẩu
blue-check Về thủ tục xử lý nguyên liệu, phế liệu của hợp đồng gia công
blue-check Về việc kiểm tra hộ hàng nhập khẩu cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai
blue-check Hướng dẫn thêm về khai báo hàng xuất khẩu chuyển cửa khẩu
blue-check Thay mới nhiều quy trình thủ tục hải quan kể từ 6/10/2022
blue-check Hàng tạm nhập nếu bị mất phải mở tờ khai thay đổi mục đích sử dụng
blue-check Thay đổi cơ sở SXXK phải gửi thông báo cho cả Chi cục Hải quan mới và cũ
blue-check Dự thảo hướng dẫn xử lý hàng nhập khẩu gửi nhầm có liên quan đến giấy phép, kiểm tra chuyên ngành
blue-check Hàng gia công của doanh nghiệp FDI tại TP. HCM sẽ mở tờ khai tại Chi cục quản lý hàng đầu tư
blue-check Nhập khẩu phương tiện chứa hàng, khai mã loại hình thế nào?
blue-check Tờ khai hàng chuyển phát nhanh sẽ không được chấp nhận nếu thiếu thông tin hàng hóa
blue-check Khai hải quan theo loại hình gia công xuất khẩu bắt buộc phải có hợp đồng gia công
blue-check Hủy tờ khai hải quan có bị xử phạt?
blue-check Tờ khai vận chuyển hàng chuyển phát nhanh phải khai đầy đủ thông tin hàng hóa
blue-check Cách khai hải quan đối với hàng xuất khẩu có thay đổi phương tiện vận tải
blue-check Cách khai tờ khai xuất khẩu dành cho hàng chuyển cửa khẩu
blue-check Điều kiện khai hải quan sau thời điểm giao nhận hàng hóa
blue-check Về địa điểm khai hải quan đối với hàng SXXK
blue-check Các bước đăng ký cấp mã tạm để tái xuất hàng hóa bán miễn thuế