LuatVietnam

blue-check Cách khai hải quan cho hàng XNK gửi qua dịch vụ bưu chính

Công văn số 4953/TCHQ-GSQL ngày 22/11/2022 của Tổng cục Hải quan về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính (2 trang)
Posted: 1/12/2022 12:56:18 PM | Latest updated: 6/12/2022 4:47:29 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5593
LuatVietnam

Công văn hướng dẫn chi tiết về thủ tục khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính, bao gồm hàng biếu tặng và hàng thương mại điện tử.

Theo đó, cần lưu ý, theo quy định tại Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CPstatus2 , hàng gửi qua dịch vụ bưu chính nếu là hàng biếu, tặng thì được khai trên tờ khai hải quan giấy. Trường hợp là hàng thương mại điện tử phải khai bằng tờ khai hải quan điện tử.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5593

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Phi mậu dịch

blue-check Cách khai hải quan cho hàng XNK gửi qua dịch vụ bưu chính
blue-check Bộ Tài chính đề nghị quy định rõ khái niệm nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh
blue-check Các tài liệu được dùng cho việc xác nhận hàng viện trợ được miễn thuế
blue-check Phí chuyển phát hàng nhập phi mậu dịch có chịu thuế nhà thầu?
blue-check Mua hàng nhập khẩu trị giá thấp phải khai báo số CMND
blue-check Tổng giá trị các kiện hàng chuyển phát nhanh nếu trừ 1 triệu trở lên sẽ không được miễn thuế gói, kiện vượt 1 triệu English attachment
blue-check Bán lại hàng nhập mẫu vẫn phải xuất hóa đơn và tính thuế
blue-check Thuế GTGT đầu vào của hàng biếu tặng có được khấu trừ?
blue-check Tờ khai phi mậu dịch không bị khống chế về giá trị English attachment
blue-check Thuế đầu vào của hàng nhập phi mậu dịch có được khấu trừ?
blue-check Ngưỡng miễn thuế nhập khẩu đối với quà biếu, quà tặng
blue-check Hàng cho, tặng ra nước ngoài có bị tính thuế GTGT?
blue-check Hàng phi mậu dịch hiện chưa được miễn kiểm tra chất lượng
blue-check Hàng tạm xuất - tái nhập để bảo hành, sửa chữa có thể tùy chọn nơi làm thủ tục hải quan
blue-check Thuế GTGT đầu vào của hàng mẫu có được khấu trừ?
blue-check Được phép tự khai trị giá hàng mẫu nhưng Hải quan sẽ giữ quyền ấn định lại
blue-check Nhập khẩu hàng để làm quà tặng có được miễn thuế?
blue-check Trị giá quà tặng trên 2 triệu đồng phải chịu thuế nhập khẩu English attachment
blue-check Bưu phẩm nhập khẩu gửi nhầm chuyến phải mở tờ khai vận chuyển độc lập
blue-check Tăng cường giám sát quà biếu nhập khẩu miễn thuế