LuatVietnam

blue-check Cách khai hải quan khi xuất khẩu phần mềm chứa trong đĩa CD

Công văn số 4572/TCHQ-TXNK ngày 31/10/2022 của Tổng cục Hải quan về thủ tục xuất khẩu phần mềm (2 trang)
Posted: 1/11/2022 9:02:05 AM | Latest updated: 1/11/2022 2:14:35 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5571
LuatVietnam

Theo Tổng cục Hải quan, do "phần mềm" không có tên gọi và mã số trong Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam nên phần mềm xuất khẩu không phải làm thủ tục hải quan, tuy nhiên phương tiện chứa phần mềm xuất khẩu (đĩa CD chẳng hạn) phải khai hải quan.

Về trị giá hải quan, trường hợp trên hóa đơn thương mại tách riêng giá trị của phần mềm và giá trị của phương tiện trung gian thì trị giá hải quan chỉ gồm giá bán của phương tiện trung gian tính đến cửa khẩu xuất, không tính giá trị của phần mềm.

Cách kê khai tờ khai xuất khẩu như sau: ô "Tổng trị giá hóa đơn" khai tổng trị giá của phương tiện trung gian theo hóa đơn thương mại; ô "Tổng trị giá tính thuế" khai tổng trị giá hải quan của phương tiện trung gian; riêng trị giá của phần mềm kê khai tại phần ghi chú.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5571

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xuất nhập khẩu

blue-check Lùi hiệu lực áp dụng Danh mục hàng hóa XNK 2022 đến 30/12/2022
blue-check Lùi hiệu lực áp dụng Danh mục hàng hóa XNK mới đến 30/12/2022
blue-check Đính chính hướng dẫn về Tờ khai xác nhận hàng viện trợ nhập khẩu
blue-check Về Dự thảo danh mục hàng hóa tân trang được nhập khẩu trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP
blue-check Các giải pháp phát triển xuất nhập khẩu đến năm 2030 của Chính phủ English attachment
blue-check Tổng hợp những điểm mới của Danh mục hàng hóa XNK 2022
blue-check Đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam kết nối với các mạng phân phối nước ngoài
blue-check Tạm thời không được nhập khẩu thuốc lá thế hệ mới English attachment
blue-check Hàng giao nhận ở nước ngoài và hàng XK tại chỗ đều được hưởng thuế GTGT 0%
blue-check Cách khai hải quan khi xuất khẩu phần mềm chứa trong đĩa CD
blue-check Về quyền xuất khẩu của doanh nghiệp FDI English attachment
blue-check Hải quan không cấp lại Danh mục miễn thuế
blue-check Hải quan sẽ bàn giao tem rượu cho doanh nghiệp tự dán sau khi thông quan
blue-check Lưu ý về điều kiện nhập khẩu thiết bị in từ 1/1/2023
blue-check Doanh nghiệp sẽ phải báo cáo thông tin hàng hóa mới sản xuất cho Bộ KH&ĐT cập nhật
blue-check Nhập nguyên liệu SXXK từ kho ngoại quan có được miễn thuế? English attachment
blue-check Nhập khẩu mặt hàng Flycam phải có giấy phép kèm giấy đăng ký kiểm tra chất lượng
blue-check Các bộ sẽ khẩn trương rà soát cắt giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK
blue-check Tự phát hiện và khai bổ sung lượng hàng hóa nhập khẩu có bị phạt?
blue-check Thủ tục cấp phép nhập khẩu thuốc lá bán miễn thuế chỉ được bãi bỏ sau khi sửa Luật