LuatVietnam

Cách khai "người xuất khẩu" trên tờ khai chuyển tiêu thụ nội địa nguyên liệu nhập khẩu

Cập nhật 6/9/2022 | Đăng tải: LVN.5534

hoi CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KAF
Công ty A (DNCX) nhập khẩu nguyên liệu theo loại hình nhập chế xuất E15 (không nộp thuế) từ công ty B. Hiện giờ công ty A không đưa NL đó vào sản xuất và muốn chuyển tiêu thụ nội địa và mở tờ khai chuyển tiêu thụ nội địa A42 (nộp thuế NK+ VAT).
Khi làm tờ khai chuyển tiêu thụ nội địa thì ô: "Người xuất khẩu" trên tờ khai A42 chúng tôi sẽ để là công ty A hay công ty B?

luat Bộ phận tư vấn:

Căn cứ hướng dẫn khai chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan tại Phụ lục I ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, trong trường hợp vướng mắc nêu trên, chỉ tiêu thông tin “Tên người xuất khẩu” là tên của Công ty B.

Đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên để thực hiện; quá trình thực hiện có vướng mắc phát sinh thì liên hệ Chi cục Hải quan nơi giải quyết thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

Xem thêm

Thủ tục hải quan

otvet Cách khai "người xuất khẩu" trên tờ khai chuyển tiêu thụ nội địa nguyên liệu nhập khẩu
otvet Chuyển giao nguyên liệu giữa các hợp đồng gia công có phải thông báo với hải quan?
otvet Sửa đổi mã loại hình trên tờ khai hải quan có bị phạt?
otvet Hủy tờ khai hải quan đăng ký trùng có bị phạt?
otvet DNCX nhập khẩu tài sản cố định, khai mã loại hình nào?
otvet Tái nhập hàng trả lại từ doanh nghiệp ưu tiên có được miễn kiểm tra thực tế?
otvet Chuyển đổi đồng tiền thanh toán sau khi đã thông quan phải khai lại tờ khai hải quan
otvet Mã loại hình nhập khẩu có thể tra cứu ở đâu?
otvet Tra cứu mã kho tập kết hàng xuất khẩu như thế nào?
otvet Bên nhận gia công lại có phải khai hải quan?
otvet Hàng nhập từ kho ngoại quan có được đăng ký tờ khai ở nơi khác?
otvet Tên sản phẩm trên tờ khai xuất khẩu phải thống nhất với tờ khai nhập khẩu ban đầu
otvet Thủ tục khai báo hàng xuất khẩu đóng chung container
otvet Thanh lý máy móc nhập khẩu vào kho ngoại quan, khai mã loại hình nào?
otvet Điều kiện khai hải quan theo loại hình XNK tại chỗ
otvet Thủ tục khai hải quan khi chuyển nguyên liệu nhập gia công sang SXXK
otvet Khai bổ sung tờ khai luồng vàng có bị xử phạt?
otvet "Tên hàng" được khai bổ sung sau thông quan
otvet Bên mua lại hàng nhập khẩu có thể trực tiếp làm thủ tục hải quan
otvet Được tái xuất tại chỗ máy móc gia công đã tạm nhập