LuatVietnam

blue-check Cách khai thuế theo tỷ lệ khi chuyển nhượng căn hộ

Công văn số 56948/CTHN-TTHT ngày 4/8/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội quy định về hóa đơn, chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản (3 trang)
Posted: 8/8/2023 3:23:37 PM | Latest updated: 11/8/2023 1:49:06 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5761
LuatVietnam

Trường hợp Công ty tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì khi bán thanh lý căn hộ (chuyển nhượng BĐS) phải lập HĐĐT loại hóa đơn bán hàng theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 và kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN.

Trong đó, số thuế GTGT phải nộp được xác định bằng tỷ lệ (1%) trên doanh thu; doanh thu để tính thuế GTGT là tổng số tiền bán hàng ghi trên hóa đơn (khoản 2 Điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 ). Tờ khai thuế GTGT áp dụng theo mẫu số 04/GTGT ban hành kèm Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 , nộp từng lần phát sinh.

Thuế TNDN từ chuyển nhượng căn hộ được xác định theo quy định tại Điều 17 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 . Tờ khai thuế TNDN áp dụng theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5761

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu