LuatVietnam

blue-check Cách khai xuất xứ trên tờ khai nhập khẩu

Công văn số 1413/HQTPHCM-GSQL ngày 21/6/2022 của Cục Hải quan TP. HCM về việc hướng dẫn khai xuất xứ (2 trang)
Posted: 23/6/2022 3:24:25 PM | Latest updated: 7/7/2022 2:23:26 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5480
LuatVietnam

Theo quy định tại chỉ tiêu 1.79 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 , đối với chỉ tiêu "Mã nước xuất xứ" trên tờ khai nhập khẩu, doanh nghiệp sẽ nhập mã nước, vùng lãnh thổ nơi hàng hóa được sản xuất, chế tạo theo bảng mã UN/LOCODE.

Trường hợp là hàng XNK tại chỗ, nếu xuất xứ trên tờ khai XK tại chỗ được khai theo cấu trúc "#&KXĐ" thì trên tờ khai NK tại chỗ sẽ nhập mã "ZZ" tại chỉ tiêu "Mã nước xuất xứ" (Công văn số 2437/TCHQ-GSQL ngày 21/5/2021).

Về mã Biểu thuế nhập khẩu, doanh nghiệp nhập một trong các mã sau: "B01" (nếu áp dụng thuế suất MFN); "B03" (nếu áp dụng thuế suất nhập khẩu thông thường). Chi tiết xem hướng dẫn tại chỉ tiêu 1.80 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 .

Căn cứ xác định hàng hóa nhập khẩu thuộc trường hợp áp dụng thuế suất thông thường hay thuế suất MFN được quy định tại khoản 3 Điều 5 Luật thuế số 107/2016/QH13 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5480

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chứng nhận xuất xứ (C/O)

blue-check Link tra cứu cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu RCEP English attachment
blue-check Cách khai xuất xứ trên tờ khai nhập khẩu
blue-check Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ chỉ được chấp nhận khi phát hành đúng theo các FTA English attachment
blue-check Thay mới Quy tắc cụ thể mặt hàng (dành cho C/O Form VK) English attachment
blue-check Thay mới Quy chế cấp và kiểm tra C/O Form D English attachment
blue-check Từ 23/5/2022, Singapore sẽ tạm cấp C/O Form D bản giấy do lỗi hệ thống English attachment
blue-check Nguyên tắc cấp miễn phí form C/O cho doanh nghiệp English attachment
blue-check Từ 21/5/2022, mẫu C/O sẽ được cấp miễn phí English attachment
blue-check C/O Form D mẫu cũ chỉ được sử dụng đến 31/10/2022 English attachment
blue-check Một số quy định mới về C/O Form D English attachment
blue-check C/O mẫu D chỉ được cấp theo mã HS 2017 đến ngày 28/2/2023 English attachment
blue-check Sẽ cấp miễn phí C/O mẫu RCEP
blue-check Từ 15/3/2022, Malaysia sẽ cấp C/O giấy thay C/O điện tử do lỗi hệ thống English attachment
blue-check Cách kê khai C/O mẫu RCEP English attachment
blue-check Hàng bị áp thuế chống bán phá giá có được tự chứng nhận xuất xứ? English attachment
blue-check Đã có Quy chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định RCEP English attachment
blue-check Khi nào hàng nhập khẩu bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại được tự chứng nhận xuất xứ?
blue-check Việt Nam sẽ thỏa thuận nguyên tắc cộng gộp xuất xứ theo Hiệp định UKVFTA với Hàn Quốc English attachment
blue-check Phải nộp C/O tại thời điểm nhập khẩu để chứng minh hàng thuộc diện miễn áp thuế chống phá giá
blue-check Thủ tục cấp C/O mẫu RCEP