LuatVietnam

blue-check Cách lập và nộp trực tuyến tờ khai quyết toán thuế TNCN 2022

Hướng dẫn kê khai nộp Quyết toán thuế TNCN theo phương thức điện tử (12 trang)
Posted: 20/3/2023 12:59:49 PM | Latest updated: 21/3/2023 9:13:04 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5661
LuatVietnam

Tài liệu này hướng dẫn cá nhân lập và nộp tờ khai quyết toán thuế năm 2022 bằng phương thức điện tử tại địa chỉ website http://thuedientu.gdt.gov.vn .

Gồm các bước cụ thể như sau:

- Bước 1: Đăng nhập website http://thuedientu.gdt.gov.vn

- Bước 2: Chọn mẫu tờ khai quyết toán và chọn cơ quan thuế cần nộp

- Bước 3: Nhập dữ liệu vào tờ khai quyết toán và các phụ lục

- Bước 4: Gửi tờ khai

- Bước 5: Gửi hồ sơ phụ lục đính kèm

- Bước 6: Tra cứu tờ khai

Tương ứng với từng bước đều có thể hiện hình ảnh giao diện trên web để cá nhân dễ theo dõi và thực hiện.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5661

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quyết toán thuế

blue-check Các lưu ý khi cá nhân khai quyết toán thuế 2022 trực tuyến
blue-check Hướng dẫn cách ghi tờ khai quyết toán thuế TNCN (dành cho cá nhân tự quyết toán)
blue-check Những lưu ý đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế năm 2022
blue-check Những giải đáp cần biết về quyết toán thuế TNDN 2022
blue-check Những lưu ý khi lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 2022 (dành cho cá nhân)
blue-check Tài liệu hướng dẫn chọn nơi quyết toán thuế (dành cho cá nhân)
blue-check Những giấy tờ cần thiết để quyết toán thuế TNCN năm 2022
blue-check Các trường hợp miễn khai quyết toán thuế năm 2022 đối với cá nhân
blue-check Các trường hợp người lao động được ủy quyền quyết toán thuế TNCN
blue-check Tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2022
blue-check Những cá nhân phải khai quyết toán thuế năm 2022
blue-check Tài liệu hướng dẫn doanh nghiệp quyết toán thuế TNCN 2022
blue-check Những lưu ý dành cho cá nhân trực tiếp quyết toán thuế năm 2022
blue-check Tài liệu hướng dẫn sử dụng EtaxMobile để khai quyết toán thuế TNCN
blue-check Cách lập và nộp trực tuyến tờ khai quyết toán thuế TNCN 2022
blue-check Tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2023
blue-check Các lưu ý khi kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2022
blue-check Thuế TNDN tạm nộp của 04 quý phải đảm bảo không ít hơn 80% quyết toán English attachment
blue-check Có cần quyết toán lại số thuế TNCN đã phân bổ cho chi nhánh ngoài tỉnh?
blue-check Không được ủy quyền quyết toán thuế nếu cùng lúc có HĐLĐ tại nhiều nơi English attachment