LuatVietnam

Cách phân biệt viên chức với lao động hợp đồng

Cập nhật 22/10/2022 | Đăng tải: LVN.5566

hoi guyen Minh (TP.HCM)
Mới đây tôi nhận được quyết định viên chức từ đơn vị nơi tôi đang làm việc. Tuy nhiên, trong cơ quan tôi hiện cũng đang nhiều người làm việc theo chế độ hợp đồng. Vậy viên chức và người lao động (NLĐ) khác nhau như thế nào?

luat Luật sư Lê Văn Bình, Đoàn Luật sư TP. HCM:

Khoản 1, Điều 3 bộ Luật Lao động 2019 quy định, người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động.

Còn viên chức được định nghĩa theo Điều 2 Luật Viên chức 2010 được hiểu là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển.

Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành lập, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước.

Do đó, có thể thấy sự khác biệt lớn nhất giữa NLĐ và viên chức chính là NLĐ làm theo nội dung trong hợp đồng lao động và được người sử dụng lao động trả lương theo thỏa thuận. Còn viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập và được hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Vì viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập nên sẽ được quản lý chặt chẽ hơn so với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp bình thường (trên tinh thần thỏa thuận).

Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Thời gian nghỉ giải lao có được tính lương?
otvet Công ty nợ tiền BHXH vẫn được chốt sổ
otvet Làm việc không trọn tháng có được tính 1 ngày phép năm?
otvet Điều kiện bắt buộc khi nghỉ hưu trước tuổi
otvet Làm việc bán thời gian có phải đóng BHXH?
otvet Chỉ được hưởng lương hưu khi có đủ 20 năm BHXH, không phân biệt BHXH bắt buộc hay tự nguyện
otvet Tiền lương có được ưu tiên thanh toán khi công ty bị phá sản?
otvet Cách tính trợ cấp mất việc
otvet Có được sa thải nhân viên vì từ chối đi công tác xa?
otvet Lao động cao tuổi vẫn phải đóng BHXH nếu chưa đủ điều kiện hưởng hưu
otvet Công ty có được quyền kiểm soát điện thoại của nhân viên?
otvet Tiền lương của lao động hưu trí được trả thêm khoản đóng BHXH
otvet Lương đóng BHXH bị khống chế mức trần (không quá 20 lần lương cơ sở)
otvet BHXH một lần chỉ được rút sau 1 năm nghỉ việc
otvet Phụ cấp chức vụ PCCC có bị tính đóng BHXH?
otvet Tuổi nghỉ hưu sẽ dừng tăng khi đủ 62 tuổi (với nam) và 60 tuổi (với nữ)
otvet Cần đóng BHXH đủ 35 năm (với nam) và 30 năm (với nữ) nếu muốn có lương hưu tối đa
otvet Công tác tại vùng khó khăn vẫn phải đóng đủ 20 năm BHXH mới được hưởng hưu
otvet Giám sát trưởng công trình có bị giới hạn tuổi tối đa?
otvet Có được ép nhân viên nghỉ việc do công ty gặp khó khăn tài chính?