LuatVietnam

blue-check Cách sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân để phòng Covid-19 (mới nhất)

Quyết định số 1341/QĐ-BYT ngày 24/5/2022 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19 (8 trang)
Posted: 25/5/2022 7:23:18 AM | Latest updated: 27/5/2022 3:39:45 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5460
LuatVietnam

Quyết định ban hành mới hướng dẫn về cách sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân để tránh lây nhiễm Covid-19, bao gồm:

1. Găng tay y tế

2. Khẩu trang y tế

3. Khẩu trang hiệu suất lọc cao

4. Áo choàng

5. Tấm che mặt hoặc kính bảo hộ

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Thay thế Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19 ban hành theo Quyết định số 4159/QĐ-BYTstatus1 ngày 28/8/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 24-May-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5460
Tệp đính kèm
Lược đồ
Không có dữ liệu
Dòng thời gian

Covid-19