LuatVietnam

blue-check Cách thức cập nhật thông tin CCCD và người phụ thuộc với cơ quan thuế

Hướng dẫn các bước thay đổi thông tin Đăng ký thuế cá nhân (13 trang)
Posted: 4/4/2023 10:02:09 AM | Latest updated: 4/4/2023 2:37:00 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5671
LuatVietnam

Tài liệu này hướng dẫn 03 cách thức để cá nhân cập nhật thay đổi về thông tin CCCD và thông tin người phụ thuộc với cơ quan thuế.

Bao gồm:

- Cách 1: Cá nhân tự cập nhật trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

- Cách 2: Cập nhật thông qua công ty, doanh nghiệp

- Cách 3: Cá nhân đến kê khai trực tiếp tại cơ quan thuế nơi thường trú/tạm trú (nếu không đang làm việc cho nơi nào)

Theo khuyến nghị của Tổng cục Thuế, cá nhân nên chủ động cập nhật thay đổi thông tin về CCCD để cơ quan thuế chuẩn hóa dữ liệu và hướng tới mục tiêu sử dụng mã định danh làm mã số thuế.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5671

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kê khai thuế

blue-check [Dự thảo] - Quy trình mới về miễn giảm thuế
blue-check Kê khai thuế hóa đơn theo thời điểm lập hay ký?
blue-check Các trường hợp cá nhân phải cập nhật thông tin đăng ký thuế
blue-check Từ 10/5/2023, mỗi khoản thuế được gán mã định danh (ID) để dễ tra cứu
blue-check Hướng dẫn khai nộp thuế điện tử theo mã ID
blue-check Cách kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế cá nhân
blue-check Về quy định kê khai thuế đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt ngoại tỉnh
blue-check Các giải pháp hỗ trợ của ngành Thuế dành cho doanh nghiệp năm 2023
blue-check Cách thức cập nhật thông tin CCCD và người phụ thuộc với cơ quan thuế
blue-check Nên đăng ký cập nhật thông tin CCCD cho cơ quan thuế
blue-check Những cách kê khai cập nhật thông tin CCCD cho Thuế
blue-check Khai bổ sung thuế GTGT chuyển khấu trừ vào kỳ sau như thế nào?
blue-check Thủ tục gia hạn nộp thuế áp dụng từ 6/2/2023
blue-check Không cần nộp thay thuế nếu nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam English attachment
blue-check Quy trình thu thập thông tin và đánh giá mức độ rủi ro thuế
blue-check Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ thuế năm 2023
blue-check Tư vấn khảo sát thiết kế cho công trình ngoài tỉnh có phải nộp tờ khai 05/GTGT?
blue-check Khoản thu tiền bồi thường chỉ được miễn thuế GTGT, không miễn thuế TNDN
blue-check Về các trường hợp kinh doanh ngoài tỉnh phải phân bổ thuế GTGT
blue-check Thu hộ tiến bán nhà tái định cư sẽ phải kê khai vào Mẫu 04/GTGT