LuatVietnam

Cách thức đóng gộp BHXH tự nguyện để nhanh hưởng lương hưu

Cập nhật 14/8/2022 | Đăng tải: LVN.5518

hoi Nguyễn Dương
Trước đó, tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được 5 năm (từ năm 2021-2025). Đến năm 2026, tôi có thể đóng tiếp 5 năm (như vậy được 10 năm tham gia). Từ năm 2031, tôi chỉ còn phải đóng phí tiếp 10 năm còn lại là đủ 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội. Cho hỏi tôi làm như vậy có được không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Điểm đ Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện quy định về phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần.

Như vậy năm 2021 bạn sẽ đóng tiền tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 1 lần cho 5 năm (từ năm 2021 đến 2025), sau đó, đến năm 2026 bạn đăng ký đóng tiếp 1 lần cho 5 năm về sau (từ 2026 đến năm 2030).

Trường hợp đến năm 2031 mà bạn đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động thì được lựa chọn phương thức đóng 1 lần cho 10 năm còn thiếu (không quá 120 tháng) theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP và được hưởng lương hưu.

Thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề sau tháng bạn đóng đủ số tiền cho những những năm còn thiếu.

Xem thêm

Bảo hiểm xã hội

otvet Vẫn có thể đóng tiếp BHXH sau khi đã rút BHXH một lần
otvet Quy định giảm số năm đóng BHXH được hưởng lương hưu chỉ mới là dự thảo
otvet Cách tính chế độ hưu cho người nghỉ trước tuổi
otvet Lao động nam phải đóng BHXH đủ 35 năm mới được lương hưu tối đa
otvet Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí có phải nộp HĐLĐ?
otvet Điều kiện hưởng lương hưu khi mua BHXH tự nguyện
otvet Cách xác định mức lương bình quân đóng BHXH để tính lương hưu
otvet Lương hưu có tăng theo lương cơ sở?
otvet Chỉ được đóng gộp BHXH để lãnh hưu khi đã đủ tuổi
otvet Có thể đóng gộp BHXH để hưởng lương hưu nếu đã đủ tuổi
otvet Điều kiện đóng dồn BHXH để sớm hưởng lương hưu
otvet Những trường hợp phải mua BHXH bắt buộc
otvet Đóng gộp BHXH một lần để hưởng lương hưu chỉ áp dụng cho người đã đủ tuổi
otvet Không hạn chế thời gian bảo lưu quá trình đóng BHXH
otvet Người đủ tuổi hưu có được rút BHXH một lần?
otvet Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi khi làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn
otvet Đóng BHXH tự nguyện bao nhiêu để có lương hưu?
otvet Người đóng BHXH trên 20 năm chỉ được rút BHXH một lần nếu mắc bệnh hiểm nghèo
otvet Nghỉ hưu sớm sẽ bị trừ mỗi năm 2% lương hưu
otvet Mức lương hưu phụ thuộc vào cả thời gian đóng và mức đóng BHXH