LuatVietnam

blue-check Cách tính chi phí quản lý dự án xây dựng

Công văn số 254/BXD-KTXD ngày 30/1/2023 của Bộ Xây dựng hướng dẫn áp dụng hệ số chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng (1 trang)
Posted: 6/2/2023 1:00:25 PM | Latest updated: 10/2/2023 10:14:28 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5644
LuatVietnam

Theo quy định tại Mục 1.4 chương I phần II Phụ lục số VIII ban hành kèm Thông tư 12/2021/TT-BXD, trường hợp chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc để trực tiếp quản lý dự án thì chi phí quản lý dự án được xác định theo định mức ban hành tại bảng 1.1 Phụ lục số VIII và điều chỉnh với hệ số k = 0,8.

Trường hợp chủ đầu tư thành lập Ban quản lý để giao quản lý dự án thì chi phí quản lý dự án được điều chỉnh với hệ số k = 1,0.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5644

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý dự án

blue-check Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án, xác định chi phí thế nào?
blue-check Cách tính chi phí quản lý dự án xây dựng
blue-check Nguyên tắc xác định cơ quan thẩm duyệt dự án có nhiều loại công trình
blue-check Các báo cáo định kỳ phải nộp trong lĩnh vực xây dựng, nhà ở
blue-check Quy trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án về khai thác mỏ, hóa chất, kho xăng dầu...
blue-check Thủ tục chuyển nhượng dự án bất động sản trên địa bàn Tp. Hà Nội
blue-check Các yêu cầu của Thủ tướng để đẩy nhanh tiến độ đầu tư cho dự án hạ tầng giao thông
blue-check Đính chính về số kinh phí tiết kiệm của dự án đầu tư công phải nộp trả NSNN
blue-check Hợp đồng xây dựng tạm ứng vượt mức tối thiểu có được điều chỉnh giá?
blue-check Các loại thuế và lệ phí có được tính vào giá thầu? English attachment
blue-check Về việc xác định chi phí cho dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng
blue-check Có được tách diện tích ngầm bên dưới của dự án cho chủ đầu tư khác thực hiện?
blue-check Dự án do chủ đầu tư trực tiếp thẩm định thiết kế xây dựng, tính chi phí thế nào?
blue-check Ban QLDA được tự thẩm tra báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư
blue-check Về thẩm quyền thẩm định dự án có công năng hỗn hợp
blue-check Chủ đầu tư được tự thẩm định và phê duyệt chi phí kiểm tra nghiệm thu công trình
blue-check Về chi phí tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho dự án xây dựng
blue-check Hướng dẫn lập một số chi tiêu trong Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án hạ tầng giao thông English attachment
blue-check Thủ tục triển khai đầu tư Dự án đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội
blue-check Về dự thảo Nghị định lấn biển thực hiện dự án